Ons driemaandelijks tijdschrift Soignes-Zoniën

Het driemaandelijkse bulletin « Soignes-Zoniën » publiceert het programma van de geleide wandelingen,

nieuwtjes evenals verslagen van activiteiten en diverse artikels met als doel de leden te informeren en

te sensibiliseren betreffende al wat het behoud en de evolutie van het woud aanbelangt.

Onze tijdschriftenverzameling vormt een belangrijke bron van kennis over de geschiedenis, de fauna

en de flora van Zoniën.

Wandelaars en liefhebbers van het woud verwijzen wij naar ons tijdschrift waarin onze tweewekelijkse

wandelingen gepubliceerd worden.

 

Inhoud van ons tijdschrift 2018-1

 

2                 Les Amis de la forêt de Soignes asbl - De Vrienden van het Zoniënwoud vzw

3                 Assemblée Générale - Algemene Vergadering

                           Cotisations - Lidgeld

4                  Actions contre les plantes invasives

5                  Encore à l'agenda: manifestation pour le bois du Laerbeek - Promenade dendrologique

                    Ook op het agenda: betoging voor het Laarbeekbos - De priorij van Groenendaal (lezing)

6-7               Dirk RAES verlaat het Zoniënwoud - Dirk RAES quitte la forêt de Soignes

8-12             Depuis quand la forêt de Soignes est-elle une cathédrale?

13-15           Bouw van ecoduct en ecoraster in laatste rechte lijn

16-21           La déforestation mondiale

22-25           Vu, entendu, lu

26-27           Gezien, gehoord, gelezen

28-31           Promenades - Wandelingen

 

Inhoud van ons tijdschrift 2017-4

 

 

2          Les Amis de la forêt de Soignes asbl

            De Vrienden van het Zoniënwoud vzw

3          Nos voeux  -  Onze wensen

4-8       Point de vue des Amis de la forêt de Soignes sur le projet Droh!me

9-11     Une maison forestière peut-elle devenir une Maison de la Forêt?

12-14    Eerste ecoduct over de Brusselse Ring nadert voltooiing

14         Nieuws: In Groenendaal

15         L'écoduc Groenendaal sur le ring 0 de Bruxelles

16-18    Karel BULS

19-23    Le bois du Laerbeek, un patrimoine 

24-26    Vu, entendu, lu

27-28    Gezien, gehoord, gelezen

28-31    Promenades - Wandelingen

 

Inhoud van ons tijdschrift 2017-3

 

2          Les Amis de la Forêt de Soignes asbl

            De Vrienden van het Zoniënwoud vzw

3          Open Monumentendag Groenendaal

            Journées du Patrimoine bruxellois: notre participation

4          Banquet - Banket

5          In memoriam Yves GOFFIN

6-7       Soignes, ma belle: exposition de photos de la forêt

8          Het ecoduct Groenendaal bijna voltooid!

9-10     Beestige graffiti kleurt toekomstig ecoduct Groenendaal

11-13   Trois sites de Soignes sur la liste du patrimoine naturel mondial de l' UNESCO

            Drie delen van het Zoniënwoud erkend als UNESCO-natuurlijk werelderfgoed

14-17   Une forêt classée, surclassée...ou déclassée?

18-20   Il y a Ticton et Ticton

21        Faune et flore de la forêt de Soignes - Fauna en flora van het Zoniënwoud

22        Nieuws: bosmuseum  <www.hoeilaart.weleer.be>  Zeldzame dagvlinder

23-25   Vu, entendu, lu

26-27   Gezien, gehoord, gelezen

28        In memoriam  Francis VERMANDELE

28-31   Promenades - Wandelingen

 

Inhoud van ons tijdschrift 2017-2

 

2          Les Amis de la forêt de Soignes asbl - De Vrienden van het Zoniënwoud vzw

3          Fête de l'Environnement - Notre nouvelle adresse électronique

            Milieufeest - Ons nieuw e-mailadres

4-8       Nos activités en 2016

9          Pour l'environnement - Le retour du blaireau - Concours de photos

            Milieuacties - De das komt terug! - Fotowedstrijd

10        Natura 2000 peut être amélioré - A Trois Fontaines - Au bois du Laerbeek

11        Avenue de Lorraine - Lorreinenlaan

12        Mémorial des attentats du 22 mars 2016

13-15   Life+ Ozon: Ecoduct Groenendaal en ecoraster krijgen vorm

16-20   Les cerfs de la Petite Espinette

21-23   Aanleg ecoraster langs RO en E411 doorheen het Zoniënwoud

24-26   Vu, lu, entendu

27-28   Gezien, gehoord, gelezen

28-31   Promenades - Wandelingen

 

 

       Om de inhouden van al onze tijdschriften sinds 1920 te raadplegen, klik gewoon op de rubriek

 Index van het tijdschrift "Soignes-Zoniën".            

 

 • 04-03-2015 12;09;3104-03-2015 12;09;31
 • 04-09-2015 17;05;4804-09-2015 17;05;48
 • 05-12-2016 17;59;0905-12-2016 17;59;09
 • 06-06-2016 11;21;1706-06-2016 11;21;17
 • 06-06-2017 09;15;4006-06-2017 09;15;40
 • 12-09-2016 13;46;2512-09-2016 13;46;25
 • 2018-12018-1
 • 21-06-2015 22;09;4821-06-2015 22;09;48
 • Soignes-Zoniën 2017-1Soignes-Zoniën 2017-1
 • Soignes-Zoniën_2016-1Soignes-Zoniën_2016-1
 • Soignes-Zoniën_2017-3Soignes-Zoniën_2017-3
 • Soignes-Zoniën_2017-4Soignes-Zoniën_2017-4
 • Soignes-Zoniën_2018-1Soignes-Zoniën_2018-1

Website by woluweb light nospace mini

© 2018 Amis de la Forêt de Soignes - Zonienwoud Vrienden