Ons driemaandelijks tijdschrift Soignes-Zoniën

Het driemaandelijkse bulletin « Soignes-Zoniën » publiceert het programma van de geleide wandelingen,

nieuwtjes evenals verslagen van activiteiten en diverse artikels met als doel de leden te informeren en

te sensibiliseren betreffende al wat het behoud en de evolutie van het woud aanbelangt.

Onze tijdschriftenverzameling vormt een belangrijke bron van kennis over de geschiedenis, de fauna

en de flora van Zoniën.

Wandelaars en liefhebbers van het woud verwijzen wij naar ons tijdschrift waarin onze tweewekelijkse

wandelingen gepubliceerd worden.

 

 

 

  IN MEMORIAM:    MICHEL MAZIERS (1937 - 2018)

 

 

   DROEVIG NIEUWS

 

Michel Maziers heeft ons onverwacht verlaten.

We zijn allemaal zeer bedroefd.

 

 We kenden hem al vele jaren onder de Vrienden van het Zoniënwoud. Hij was secretaris-generaal van onze vereniging sinds 2003 en was er de spil van.

Hij heeft geweldig werk geleverd.

 

Hij heeft zich met grote zorgvuldigheid, nauwgezetheid en plichtsbesef van zijn taak gekweten. Hij wist hoe belangrijk het is dat gebeurtenissen nauwkeurig worden gemeld en behandeld en dat de regels voor een milieuorganisatie die moet interveniëren in conflicten en ook gerechtelijke procedures moet inleiden, worden nageleefd.

Hij was redacteur van ons driemaandelijks tijdschrift "Soignes-Zoniën", tweetalig tijdschrift waarvan iedereen de kwaliteit van de artikelen waardeerde vanuit historisch en wetenschappelijk oogpunt, evenals de kwaliteit van de illustraties en foto's waarvan hij vaak de auteur was. Hij las veel en regelmatig rapporteerde hij uittreksels van artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften of nieuwsbrieven van natuurbeschermingsverenigningen. Zo bleven we op de hoogte van de gebeurtenissen in verband met mileubescherming. Hij heeft in grote mate bijgedragen tot de voorlichting en bewustmaking van het publiek over de kennis en het respect van het Zoniënwoud. Hij was de auteur of co-auteur van talrijke publicaties:

<<Histoire d'une forêt péri-urbaine: Soignes (1822-1843) sous la coupe de la Société Générale>>.  <<Het Zoniënwoud. Een nieuwe visie op een patrimonium met toekomst>> (gepubliceerd ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van onze vereniging in 2009).  <<Routes van het Zoniënwoud en zijn omgeving>> gepubliceerd in <<Mensen en Landschappen>> (coëditie van de Société Royale Belge de Géographie en De Vrienden van het Zoniënwoud). <<Brussel'Air, een groene hoofdstad vanuit de lucht gezien>>, enz... 

 

Hij heeft een omvangrijke documentatie over de geschiedenis van het bos, zijn biodiversiteit, zijn beheer verzameld evenals een belangrijke verzameling van goed gedocumenteerde foto's. Hij was curator van de tentoonstellingen in het Kasteel van Drij-Borren, hij organiseerde in de Sint-Gorikshallen de grote tentoonstelling van het honderdjarige bestaan van onze vereniging in 2009 en hield met ons de informatiestands tijdens de jaarlijkse Milieufestivals in het Jubelpark.

Vooral de afgelopen jaren hebben we samen gevochten tegen de dreigende verkaveling van groene zones in de randgebieden van het Zoniënwoud en om het essentiële groene netwerk dat het met andere natuurgebieden verbindt, te behouden.

Michel had nog veel plannen.

Wij danken hem voor zijn toewijding aan onze vereniging en voor de doeltreffendheid van zijn strijd voor het behoud van de natuur. En voor de openhartige en vriendschappelijke betrekkingen die hij al die jaren met ons allen heeft gehad. Wij zullen hem erg missen.

 

Wij delen het verdriet van zijn familie aan wie wij ons oprechte medeleven betuigen.

Jacques STENUIT

Voorzitter van De Vrienden van het Zoniënwoud.

   

 

 

Inhoud van ons tijdschrift 2018-4

 

 2                Les Amis de la Forêt de Soignes asbl - De Vrienden van het Zoniënwoud vzw

3                 Dernières nouvelles des Activités de l'association; exposé lors du banquet du 13/10/2018

4                 Nouveaux membres - Nieuwe leden

5                 L'arbre, cet inconnu (partie 2)

7                 La communication des arbres - un "world wide web" avant l'heure!

9                 Entraide dans la succession de notre secrétaire Michel Maziers

10               Léon Mallinger (1873 - 1963). Un grand-père amoureux de Soignes

12               Action contre les plantes invasives

14-18          Lu, vu, entendu - Gelezen, gezien, gehoord

19               In memoriam Jean-Marie Pierrard

20-23          Promenades - Wandelingen

                  

Inhoud van ons tijdschrift 2018 - 3

 

2                 Les Amis de la Forêt de Soignes asbl - De Vrienden van het Zoniënwoud vzw

3                 Inauguration de l'Ecoduc de Groendendaal

6                 Enquête publique relative au projet de Plan de Gestion de la Forêt de Soignes en Région de Bruxelles Capitale

7                 Ferme-Ecole de Waterloo : erratum

8                 Une histoire de codes forestiers

10               Découverte insolite de Liège

12               Over de oorsprong en benaming "De Vier Armen" in het Zoniënwoud

14               L'arbre, cet inconnu  (partie 1)

18 - 19       Vu - entendu - lu

20 - 23       Promenades - Wandelingen

 

Inhoud van ons tijdschrift 2018-2

 

2                Les Amis de la forêt de Soignes asbl - De Vrienden van het Zoniënwoud vzw

3                Nos activités en 2017-2018

7                De la forêt de Soignes à la cité Bella Vita; une forme originale d'urbanisation à Waterloo

12              600 personnes pour le Laarbeek

14              Entre passé et avenir - Le cheval de trait remis à l'honneur en forêt de Soignes

18              Hommages à Michel Maziers - Ter nagedachtenis aan Michel Maziers

24              Fouilles archéologiques dans la forêt de Soignes

26              Balade du 17 mai 2018 le long de la Lys (de Leie)

27              Les promenades - De Wandelingen

32              Nouveaux membres - Nieuwe leden

 

Inhoud van ons tijdschrift 2018-1

 

2                 Les Amis de la forêt de Soignes asbl - De Vrienden van het Zoniënwoud vzw

3                 Assemblée Générale - Algemene Vergadering

                           Cotisations - Lidgeld

4                  Actions contre les plantes invasives

5                  Encore à l'agenda: manifestation pour le bois du Laerbeek - Promenade dendrologique

                    Ook op het agenda: betoging voor het Laarbeekbos - De priorij van Groenendaal (lezing)

6-7               Dirk RAES verlaat het Zoniënwoud - Dirk RAES quitte la forêt de Soignes

8-12             Depuis quand la forêt de Soignes est-elle une cathédrale?

13-15           Bouw van ecoduct en ecoraster in laatste rechte lijn

16-21           La déforestation mondiale

22-25           Vu, entendu, lu

26-27           Gezien, gehoord, gelezen

28-31           Promenades - Wandelingen

 

Inhoud van ons tijdschrift 2017-4

 

 

2          Les Amis de la forêt de Soignes asbl

            De Vrienden van het Zoniënwoud vzw

3          Nos voeux  -  Onze wensen

4-8       Point de vue des Amis de la forêt de Soignes sur le projet Droh!me

9-11     Une maison forestière peut-elle devenir une Maison de la Forêt?

12-14    Eerste ecoduct over de Brusselse Ring nadert voltooiing

14         Nieuws: In Groenendaal

15         L'écoduc Groenendaal sur le ring 0 de Bruxelles

16-18    Karel BULS

19-23    Le bois du Laerbeek, un patrimoine 

24-26    Vu, entendu, lu

27-28    Gezien, gehoord, gelezen

28-31    Promenades - Wandelingen

 

 

 

 

 

       Om de inhouden van al onze tijdschriften sinds 1920 te raadplegen, klik gewoon op de rubriek

 Index van het tijdschrift "Soignes-Zoniën".            

 

 • 04-03-2015 12;09;3104-03-2015 12;09;31
 • 04-09-2015 17;05;4804-09-2015 17;05;48
 • 05-12-2016 17;59;0905-12-2016 17;59;09
 • 06-06-2016 11;21;1706-06-2016 11;21;17
 • 06-06-2017 09;15;4006-06-2017 09;15;40
 • 12-09-2016 13;46;2512-09-2016 13;46;25
 • 21-06-2015 22;09;4821-06-2015 22;09;48
 • Soignes-Zoniën_2015-1Soignes-Zoniën_2015-1
 • Soignes-Zoniën_2015-2Soignes-Zoniën_2015-2
 • Soignes-Zoniën_2015-3Soignes-Zoniën_2015-3
 • Soignes-Zoniën_2016-1Soignes-Zoniën_2016-1
 • Soignes-Zoniën_2016-2Soignes-Zoniën_2016-2
 • Soignes-Zoniën_2016-3Soignes-Zoniën_2016-3
 • Soignes-Zoniën_2016-4Soignes-Zoniën_2016-4
 • Soignes-Zoniën_2017-1Soignes-Zoniën_2017-1
 • Soignes-Zoniën_2017-2Soignes-Zoniën_2017-2
 • Soignes-Zoniën_2017-3Soignes-Zoniën_2017-3
 • Soignes-Zoniën_2017-4Soignes-Zoniën_2017-4
 • Soignes-Zoniën_2018-1Soignes-Zoniën_2018-1
 • Soignes-Zoniën_2018-2Soignes-Zoniën_2018-2
 • Soignes-Zoniën_2018-3Soignes-Zoniën_2018-3
 • Soignes-Zoniën_2018-4Soignes-Zoniën_2018-4

Website by woluweb light nospace mini

© 2019 Amis de la Forêt de Soignes - Zonienwoud Vrienden