Activiteitenverslag 2021

VERSLAG VAN DE BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN VAN DE VZW “VRIENDEN VAN HET ZONIËNWOUD” DOOR ONZE ONDERVOORZITTER

SERGE LAURENT TIJDENS DE ALGEMENE VERGADERING VAN ZATERDAG 12 MAART 2022.

 


In 2021 kwam onze Raad van Bestuur tweemaal bijeen, op 4 september en 22 oktober, en zesmaal via videoconferentie, op 15 januari, 26 februari,

26 maart, 7 mei, 24 augustus en 3 december.

Daarnaast werden op 19 juni en 23 oktober 2021 twee inspiratie-ochtenden georganiseerd die als doel hadden de identiteit en de toekomst

van de vereniging in kaart te brengen.

1. Maatregelen getroffen tegen bedreigingen en schade aan het bos en de bosranden.

Het hele jaar 2021 werd verstoord door de Covid-21-epidemie.

Wat niet veranderd is, is de immobiliëndruk op natuurgebieden. Onze interventies ter bescherming van het ecologische netwerk betroffen bouwprojecten

in groene gebieden aan de rand van het bos en in de buurt van Natura 2000-zones:

In het Brussels Gewest:

Het Hippodroom van Bosvoorde: de Raad van Bestuur besloot beroep aan te tekenen bij de Brusselse regering n.a.v. het ongunstige antwoord van het Milieucollege.

Dit betrof een door onze advocaat Mr. Sambon, op ons verzoek, bij het Milieucollege ingediend bezwaarschrift tegen het besluit om de heraanleg van het golfterrein

vrij te stellen van een milieuvergunning.

In de gemeenten Watermaal-Bosvoorde en Oudergem, dicht bij Natura 2000-gebieden en de rand van het Zoniënwoud, zijn de meest kritische projecten:

Tenreuken: verzet tegen de bouw van 3 gebouwen waarbij 311 hoogstammige bomen worden gekapt.

Vorstlaan 23: de Raad van Bestuur heeft het beroep bij de Raad van State tot nietigverklaring van de stedenbouwkundige vergunning stopgezet

naar aanleiding van de wijzigingen die aan dit project werden aangebracht.

In het Vlaamse Gewest:

Middenhut: de aanleg van een parkeerterrein met 86 plaatsen heeft een weide en een bosrand van biodiversiteitsbelang vernield.

Wij gingen in beroep tegen het vonnis van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel, omdat de rechter zich onbevoegd verklaarde

en onze tussenkomst aan de zijde van de buurtbewoners te laat kwam.

Toegangspoort Groenendaal : petitie tegen een project dat de mogelijkheid gaf om door de overkapping van het arboretum te lopen (boomkruinpad).

Heraanleg van 3 kruispunten op ring 0: Vier Armen van Tervuren, Léonardkruispunt, Groenendaalkruispunt. Studies zijn aan de gang.

In het Waalse Gewest:

Clinique de la forêt de Soignes (voorheen Clinique du Dr Derscheid): Minister Crucke heeft besloten de gebouwen van de kliniek, die in 2023

leeg komen te staan als gevolg van de verplaatsing van de activiteiten naar Waver, te koop aan te bieden.

Deze gebouwen bevinden zich in een exclusieve zone tussen twee UNESCO-reservaten van resp. 6 en 14 ha die moeten worden samengevoegd

tot een reservaat van ten minste 50 ha.

Wij verzetten ons tegen de privatisering van dit domein.


De strijd voor het klimaat is een prioriteit voor het behoud van de biodiversiteit en onze toekomst. Het jaar 2021 werd gekenmerkt door de ernstige overstromingen

in het Waalse Gewest, die ons herinnerden aan de belangrijke rol van de bossen in het hydrologisch beheer van een regio.

2. Steun voor alle heraansluitingsprojecten in en rond het bos.

Het vooruitzicht van een ecoduct over de Terhulpensesteenweg in Bosvoorde wordt steeds duidelijker, met het oog om de fauna toegang te geven

tot een groter bosgebied en de herverbinding van de twee delen van het integrale bosreservaat van Grippensdelle, dat tot het UNESCO-natuurerfgoed behoort.

Het budget voor de studies werd goedgekeurd. 

3. Voorlichting en inzicht

Het driemaandelijks tijdschrift: de Raad van Bestuur heeft een redactionele lijn goedgekeurd die zich beperkt tot onderwerpen die verband houden

met natuurbehoud en het bos in het bijzonder, alsook met de activiteiten van de vereniging.

In 2021 werden vier bulletins gepubliceerd.

De door Serge Laurent verzamelde artikels worden voor advies naar Steve Braem en Anne Teller gestuurd en vervolgens naar Philippe Maziers voor de lay-out.

 Daniel Letiexhe en de verschillende auteurs zijn verantwoordelijk voor het proeflezen.

Na correcties door Philippe Maziers wordt de definitieve drukproef naar de drukker gestuurd. Jeannine Hendrix zorgt voor de verzending van de tijdschriften.

Talrijke terugzendingen naar Jenny Cosyn hebben Jeannine Hendrix en Raquel Sevilla ertoe aangezet een moeizame zoektocht naar de geadresseerden

te beginnen. Aan de leden van de vergadering is een oproep gedaan om eventuele adreswijzigingen en e-mailadressen door te geven.

De website werd bijgewerkt door Daniel Letiexhe met de steun van Julien Duplat.

E-mailadres << >> door Karin Stevens en Marco Ranieri beheerd en verzonden volgens bevoegdheden.

4. Michel-Maziers-Fonds

De te bewaren archieven van Dr. Sténuit zullen worden samengevoegd met die van Michel Maziers.

Er worden contacten gelegd met de bibliotheken van het CIVA en Leefmilieu Brussel met het oog op de oprichting van een Documentatiecentrum van het Zoniënwoud.

5. Activiteiten in en rond het bos

♦ Maziers-eik 

De plaatsing van de gedenkplaat die gepland was voor 29 maart 2020, uitgesteld tot 2021 wegens Covid, kon uiteindelijk doorgaan op 12 maart 2022

.♦ Tweewekelijkse wandelingen

Door de verslechterende gezondheidssituatie en regeringsbesluiten waren we gedwongen alle wandelingen tot april 2021 te annuleren.

Ze werden in mei hervat met de hulp van de donderdaggidsen: François De Meersman, Georges Delbeuck, Jacques Vercheval, Raquel Sevilla en Roger Buelens

en de zondaggidsen: Angela Piacenza, Anne Teller, Colette Moulaert, Francis Stallaert, Jeannine Hendrix, Jean-Paul Verboomen en Serge Laurent.

Dank aan allen voor hun inzet en uitstekende medewerking.

Midweek: afgelast vanwege de pandemie.

De aan Jean-Baptiste Van Mons gewijde herdenkingsboomgaard in het Silexdomein in Bosvoorde is in het voorjaar gesnoeid.

Twee perebomen stierven, een Beurré d'Anjou werd herplant in december 2021, een Calebasse Bosc is gepland voor het voorjaar van 2022

met de hulp van de “Bûûmplanters”-vereniging (“wij gaan zot veel bûûmen planten”). Het is de bedoeling om de komende dagen te beginnen

met het enten van de perebomen.

♦ In oktober 2021 werd een actie tegen invasieve planten in het bos georganiseerd, gecoördineerd door Steve Braem.

Internationale dag van het bos op 21 maart 2021: bewustmakingsactie "Samen voor het Zoniënwoud. Doe jij ook mee?", georganiseerd door de Stichting Zoniënwoud.

De nadruk wordt gelegd op : honden aan de leiband, wilde paden, hoffelijkheid fietsers/voetgangers.

Deelname van de Vrienden van het Zoniënwoud in Bosvoorde en Terhulpen.

♦ Erfgoeddagen 2021 in het Brussels Gewest op 18 en 19 september met als thema "Meeting points". Wandeling door Anne Teller, "Gedenkteken als eerbetoon

aan de slachtoffers van de aanslagen" in het Zoniënwoud.

Dag van het Zoniënwoud op 17 oktober 2021: deelname van onze vereniging op de site van Roodklooster en in het Solvaydomein in Terhulpen met stands en excursies.

Occasionele wandelingen: voor het Institut Saint-André in Elsene en "La maison des parents solos".

Banket van de vereniging: werd niet georganiseerd wegens de pandemie.

Bezoek van Les Amis de la Forêt de Fontainebleau: om dezelfde reden uitgesteld.

♦ Stichting Zoniënwoud: de Raad van Bestuur is driemaandelijks per videoconferentie vergaderd. Onze vereniging werd vertegenwoordigd door Anne Teller als gast,

ter vervanging van Claire Parisel, die verhinderd was. Doel van de Stichting : vooruitgang boeken in coördinatie met alle belanghebbenden in het bos,

bijeenkomsten tussen belanghebbenden en beheerders bevorderen, alternatieven onderzoeken en voorstellen om de gevolgen

van verzadigde parkeerplaatsen voor het bos te beperken.

♦ Gids "Fauna en Flora van het Zoniënwoud" is eindelijk gepubliceerd in het Frans, Nederlands en Engels. Prachtig geïllustreerd en verrijkt met originele beschrijvingen.

Is te koop voor 17,50 euro.

♦ Natuurparkproject "Brabantse wouden”. Het project wordt uitgesteld in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar gaat door in het Vlaams Gewest.

 

Serge Laurent
Vice-voorzitter van de vzw De Vrienden van het Zoniënwoud