Activiteitenverslag 2019

 

 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN  VOORGESTELD DOOR ONZE VOORZITTER JACQUES STENUIT TIJDENS DE ALGEMENE

VERGADERING OP 5 SEPTEMBER 2020 (AANVANKELIJK GEPLAND OP 14 MAART MAAR OM GEZONDHEIDSREDENEN UITGESTELD).

 

1. OPTREDENS TEGEN BEDREIGINGEN VOOR HET BOS EN DE BOSRANDEN.

Onze interventies tegen bouwbedreigingen in groene gebieden aan de rand van het bos en in de buurt van Natura 2000 zones met het oog op de vrijwaring van het ecologisch netwerk:


• Verzet tegen het verkavelingsproject “Grand Forestier” in Watermaal-Bosvoorde en Oudergem.
• Verzet tegen onaanvaardbare activiteiten op de site van het voormalige hippodroom van Bosvoorde – Droh!me Project – (hoofdzakelijk in Ukkel gelegen).
• Verzet tegen het bouwproject aan de Vorstlaan, 23 in Watermaal-Bosvoorde, project dat onder andere vleermuizen alsook planten- en dierensoorten bedreigt.
• Verzet tegen het verbredingsproject van de Brusselse Noordring met mogelijke repercussies op het Laarbeekbos en uiteindelijk op het Zoniënwoud.

 

2. RESTAURATIEPROJECT VAN HET TICTON-BOSHUIS IN LA HULPE

Dit project hebben wij op de voet gevolgd. Een zeer mooi bouwkundig plan werd door onze beheerder Julien Duplat uitgevoerd. Wij wachten op het advies van de minister van Leefmilieu van het Waalse Gewest, mevrouw Céline Tellier.

 

3. ONDERSTEUNING AAN ALLE HERAANSLUITINGSPROJECTEN IN EN ROND HET BOS.

• Herinneringen aan de bouw van een ecoduct boven de Terhulpensesteenweg in Bosvoorde om de fauna toegang te geven tot een groter bosgebied en om de twee delen van het integraal bosreservaat Grippensdelle, werelderfgoed van de UNESCO, heraan te sluiten.
• Het groene en blauwe netwerk tussen de drie Brabantse bossen <<Brabantse Wouden>> is bewerkstelligd. Dit project dat dateert van 1996 werd uitgevoerd door een overheidsorgaan, een openbare beheerder van het Meerdaalwoud en het Vlaamse Gewest.


4. INFORMATIE EN BEWUSTMAKING

• Het driemaandelijks uitgegeven tijdschrift met de medewerking van Claire Parisel, Philippe Maziers en Nicole Delvaux.
• Wijde verspreiding van de posters over de verschillende leefgebieden van het Zoniënwoud.
• De gids “Fauna en Flora van het Zoniënwoud” (bijna voltooid) zal een succes zijn, omwille zowel van de prachtige illustraties als van het belang van de beschrijvingen van de flora, fauna en bosmilieus.
• Inhuldiging van de Maziers-Eik op 30 maart 2019, gewijd aan onze betreurde secretaris-generaal Michel Maziers die in maart 2018 is overleden.
• Wandelingen in het bos: Serge Laurent en alle gidsen verdienen onze dank voor hun organisatie.
• Beheer van onze website: dankzij Daniel Letiexhe met de steun van Julien Duplat.
• Het banket van onze vereniging, gehouden in “Le Divin Caprice” op 25 oktober 2019 en georganiseerd door Xavier Lejeune kende een groot succes.
• De Stichting Zoniënwoud: Claire Parisel vertegenwoordigde onze vereniging op de eertse vergadering van de Raad van Bestuur op 17 september 2019 in het kasteel van Terhulpen.
• Dag van het Zoniënwoud op 20 oktober 2019 met als thema het mysterieuze bos. Deelname van onze vereniging aan de toegangspoorten van Groenendaal en Terhulpen met stands en gegidste wandelingen.
• Aanleg van de aan Jean-Baptiste Van Mons gewijde gedenkboomgaard in het Silexdomein aan de rand van het bos. Aanplantingen van fruitbomen vonden plaats dankzij Serge Laurent, initiatiefnemer, omringd door een team van vrijwilligers.
• De strijd voor het klimaat is voor ons een prioriteit om de biodiversiteit en onze gemeenschappelijke toekomst te vrijwaren.

 

JACQUES STENUIT
VOORZITTER VAN DE VRIENDEN VAN HET ZONIËNWOUD vzw