Petitie voor zijn behoud

Waarom dient het kasteeltje Drij-Borren

te Oudergem gered te worden ?

 

Een kasteel ?

Het huidige gebouw (Waversesteenweg 2241) lijkt niet langer op een kasteel, maar was het wel en vertoont er talrijke sporen van. Gebouwd met stenen werd het na 1584 (godsdienstoproeren) gesrestaureerd in baksteen en omringd met slotgrachten en een omheining. Boven het bakhuis werd er een verdiep bijgebouwd, met een houten trap in de verlenging van de oorspronkelijke trap.

 Een archeologische getuige ?

Opgemerkt door de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen sedert 1916, werd het als monument erkend door een K.B. van 19 november 1986, omwille van zijn bouwkundige kenmerken :

• de overblijfsels van de slottoren in dikke breukstenen, geciteerd in 1329;

• de gotische schouw met kroonwerken en een ontzettend grote bovendorpel;

• de vensters met zitplaatsen om te kunnen genieten van een overvloed aan natuurlijk licht;

• de stenen toegangstrap;

• de kelder, een uniek specimen van een bosgevangenis.

 

Een historische getuige ?

• het kasteel heeft gediend als woonplaats van de ‘warantmeester’ (beschermheer van de kloosters en de bosfauna) waarvan de laatste — Charles Theodore de l’Escaille — het beheer van het Zoniënwoud ook uitoefende, op basis van grondbeginselen die nog de huidige bosbeheerders inspireren (verscheidenheid in soorten, koppeling van natuurlijke uitzaaiingen en beplantingen).

gerestaureerd in 1973-76, dankzij privé giften door de Drij-Borren Raad, die er 25 tentoonstellingen georganiseerd heeft over het Zoniënwoud en zijn randgebieden tot in 1999. Verwaarloosd en in ongebruik sedert 2008, is het kasteel opnieuw in verval.

De vzw De Vrienden van het Zoniënwoud verzoekt de Brusselse regering dringend te zorgen voor het behoud en de restauratie van het kasteel. Wij danken u voor uw hulp door het tekenen van de hierop volgende petitie

 P E T I T I E

http://reddebosgevangenisdrijborrenteoudergem.petitie.be

P E T I T I E    A F G E R O N D

 Samen met de vzw De Vrienden van het Zoniënwoud, verzoeken wij de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om dringend de onontbeerlijke maatregelen te nemen voor de redding van het geklasseerd kasteeltje van Drij-Borren te Oudergem, meer bepaald de werkzaamheden in verband met vochtbestrijding, de bescherming bij slechte weersomstandigheden en de restauratie van een juweel van het Brussels patrimonium, uniek in zijn soort.

 

NIEUWS

 

► DE GRONDREGIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST HEEFT IN 2015 MAATREGELEN GENOMEN TER BEHOUD VAN HET KASTEELTJE (DAK, ELECTRICITEIT) EN BESTUDEERT THANS HOE HET KAN GERESTAUREERD WORDEN; STABILITEITSONDERZOEK, STUDIES INZAKE GESCHIEDENIS, HYDROLOGIE, HYDROGEOLOGIE, SANITAIRE EN FYTOSANITAIRE TOESTAND, BOUWARCHEOLOGIE. HET IS AFWACHTEN NAAR DE BOUWVERGUNNING VOOR HET HERSTEL VAN HET DAK EN DE BEHANDELING VAN HET GEBINT. HET GLOBAAL RESTAURATIEPROJECT ZAL WELDRA VOORGESTELD WORDEN EN ZAL HET MILIEUEFFECTONDERZOEK IN GANG ZETTEN.

► DE HERSTELLINGSWERKEN AAN HET DAK ZIJN NA PASEN 2017 VAN START GEGAAN. MEN WACHT NOG STEEDS OP DE VERGUNNING BETREFFENDE DE RENOVATIEWERKEN.

 

Dankzij de mobilisatie van de Vrienden van het Zoniënwoud (on-linepetitie) en de gemeente Oudergem, werden bewarende maatregelen getroffen door het Gewest, in afwachting van het indienen van de stedenbouwkundige vergunning. Deze vergunning werd afgeleverd. Hij voorziet de volledige herstelling van het dak, de renovatie van het gebint en de dakvensters met twee vlakken, de restauratie van een deel van het buitenmetselwerk en het vervangen van de wateraflopen.

 

Na de restauratie van het complex zal er een nieuwe bestemming voor moeten worden gevonden in overeenstemming met het beschermde aspect van het gebouw en het beschermde gebied (Natura 2000, natuurgebied,...). 

Voor de herbestemming is in 2022 een vergunning aangevraagd.

Het lijkt ons dat men eerst had moeten nadenken over wie het kasteel zou gaan gebruiken om vervolgens de nodige aanpassingen te doen...