Het Collectief: Les Amis de l'Hippodrome

De overlegcommissie van 13 oktober 2017 heeft zijn advies uitgebracht en het Droh!me-project aanvaard (mits sommige beperkingen) als gevolg van de overeenkomst tussen het Brussels Gewest en de gemeente Ukkel. De gemeente Watermaal-Bosvoorde en de stad Brussel hebben zich tegen dit project verzet.

Hieruit resulteert dat Leefmilieu Brussel op 27 oktober 2017  een milieuvergunning  heeft afgeleverd voor het Droh!me-project. Deze vergunning is gebaseerd op de conclusies van een milieueffectenbeoordeling uitgevoerd door een onafhankelijk studiebureau. Zij omvat voorwaarden inzake de omvang van de evenementen, de geluidsnormen (versterkt geluid), de openingsuren en de uitwerking van de parking in de boszone.

De vergunning is beschikbaar in het Frans (taal van de aanvrager) en in pdf.

 

In het nummer 2017-4 van ons tijdschrift "Soignes-Zoniën" kunt U een artikel lezen van Jacques Sténuit, voorzitter van onze vzw, dat het standpunt geeft van de Vrienden van het Zoniënwoud aangaande het Droh!me-project ter herbestemming van de oude renbaan van 'Bosvoorde'.

 

 

 

LES AMIS DE L'HIPPODROME, collectief waarvan de Vrienden van het Zoniënwoud deel uitmaken, hebben stelling genomen tegen dit project wijzend op de negatieve gevolgen ervan voor de buurtbewoners, de sociale mix, de mobiliteit en het milieu.

LE MOUVEMENT PAS QUETION, één van de leden van dit collectief heeft een grondige studie uitgevoerd van het Drohme project.

 

Wij moeten  de Brusselse politici ertoe aanzetten dit onredig project te stoppen nu het nog mogelijk is.

Laat ons nu handelen voor de bescherming van het Zoniënwoud voor de komende generaties. 

 

LES AMIS DE L'HIPPODROME

 

Maken deel uit van het Collectief:  "Mouvement citoyen PAS QUESTION", "De Vrienden van het Zoniënwoud VZW", "De Vrienden van het Ter Kamerenbos VZW", "Brussel-Natuur", NATAGORA, "COWB", "L'ACQU (Association des comités de quartier Ucclois)", " comité Roosevelt-Victoria", "comité Tervueren",...