Lidmaatschap/Contact

  

Waarom geen lid worden van de Vrienden van het Zoniënwoud?

 Hoe talrijker wij zijn, des te doeltreffender onze actie

  

 

 Wij hebben het buitengewone voorrecht in onze onmiddellijke omgeving over een prachtig woud te beschikken, een overblijfsel van het reusachtige "kolenwoud" dat zich voorheen over ons land uitstrekte ten tijde van het Romeinse Rijk.

Onze vereniging, de oudste voor natuurbescherming in België, beschermt sedert 1909 onvermoeibaar niet alleen het Zoniënwoud maar ook andere bedreigde groene zones in ons land.

 

Om het Zoniënwoud, zijn randgebieden en de ecologische doorgangen die hem nog verbinden met de omliggende groene

en open zones te vrijwaren, is uw lidmaatschap onontbeerlijk!

 
 
Personen die lid willen worden van onze vereniging kunnen hetzij contact opnemen met ons sekretariaat op het hieronder vermeld adres, hetzij online het  lidmaatschapsformulier invullen.
 

Bij ontvangst van uw lidgeld via onze bankrekening  BE04 2100 5186 3831 wordt U meteen ingeschreven als lid en ontvangt U ons driemaandelijks tijdschrift "Soignes-Zoniën" alsook het programma van onze activiteiten. 

Adres (maatschappelijke zetel)

De Vrienden van het Zoniënwoud

Emmanuel Van de Putte

Nestor Plissartlaan 87, 1150  Brussel

E-mail :   Lidmaatschap


Gewoon lid: 15,00 €
Echtgenoten en familie: 20,00 €
Beschermend lid : 25,00 € min.


Over te schrijven op 210 – 0518638 – 31

IBAN : BE04 2100 5186 3831
BIC : GEBABEBB

Beschermingsfonds

Ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum van onze vereniging en om deze gebeurtenis waardig te herdenken, hebben we in 2009 een  beschermingsfonds opgestart. Uw giften zullen aangewend worden om een terrein aan te schaffen met een hoge ecologische waarde gelegen aan de zoom of in de nabijheid van het Zoniënwoud.

De giften kunnen overgeschreven worden op volgend rekeningnummer 210-0518638-31 met bericht « gift – beschermingsfonds ».

IBAN : BE04 2100 5186 3831
BIC : GEBABEBB

 


ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

 

Behoudens andersluidend advies, laten de leden toe dat wij hun persoonlijke gegevens bijhouden om hen later te kunnen contacteren.

Deze inlichtingen worden niet gebruikt met een handelsdoel, worden niet doorverkocht en worden niet meegedeeld aan derden.

De leden die deze gegevens wensen te wissen of te verbeteren worden verzocht met ons contact op te nemen.

 


 

  • Dépliant_-_FolderDépliant_-_Folder
  • Dépliant_-_Folder_Dépliant_-_Folder_