Agenda - Nieuws

      Photo 2022 03 15 161214

 © Daniel Letiexhe       Echte tonderzwam (Zoniënwoud)

 

A G E N D A  -  N I E U W S: 

 

ACTIVITEITEN IN 2024

 

A L G E M E N E    V E R G A D E R I N G   9  M A A R T    2 0 2 4

Zaterdag 9 maart 2024 van  15 uur tot 18 uur

in de lokalen van de Vzw Zonnebloem - Tournesol Asbl Tournay-Solvay Park

in Watermaal-Bosvoorde  Terhulpensesteenweg, 199

Beste mevrouw, beste heer, beste lid,

De Raad van Bestuur van de vzw De Vrienden van het Zoniënwoud heeft de eer u uit te nodigenom deel te nemen aan de jaarlijkse Algemene Vergadering

die zal worden gehouden in de lokalen van de Vzw Zonnebloem - Asbl Tournesol  Watermaal-Bosvoorde, Terhulpensesteenweg 199.

NMBS Bosvoorde Station  MIVB Tram 8

Dagorde:

1. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van11 maart 2023

2. Verslag van de activiteiten van het jaar 2023

3. Financieel verslag van 2023

- Ontwerpbegroting voor het jaar 2024

4. Kwijting aan de beheerders

5. Ontslag/Verkiezing  van effectieve leden en beheerders (uittredend beheerder:Daniel Letiexhe)

6. Mededelingen en diversen. Workshops over drie thema's:

   - bedreigingen voor het Zoniënwoud

   - nieuwe projecten

   - wandelingen

    Drink rond 17 uur

 

Om kandidaat effectief lid of beheerder te worden, gelieve een solicitatiebrief vóór 9 februari 2024 te verturen aan Julien Duplat,

Charles Michielslaan 134, 1160 Oudergem of

Alle leden zijn welkom maar alleen de effectieve leden in orde met hun lidmaatschap mogen stemmen.

Wij zijn op zoek naar een accountant die onze jaarrekening wil controleren en goedkeuren. Heeft u interesse, neem dan vóór 4 februari 2024 contact met ons op.

 

We zien u graag tegemoet op onze Algemene Vergadering.

 

 Julien DUPLAT  Voorzitter      Emmanuel VANDE PUTTE   Vice-voorzitter         Anne TELLER, Secretaresse       Jeannine HENDRIX, Adjunct-Secretaresse

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

ACTIVITEITEN IN 2023

 

 

15.10.2023

 

image003

 

 Jij neemt ook deel aan de Dag van het Zoniënwoud?

 

Op zondag 15 oktober 2023 staat het Zoniënwoud in de kijker tijdens de Dag van het Zoniënwoud.

Of het nu in Groenendaal of in Jezus-Eik is, aan het Arboretum en het Park van Tervuren, Middenhut,

Rood Klooster, aan de Hippodroom van Bosvoorde of aan Domaine Solvay, je kan aan elke toegangspoort van het Zoniënwoud

terecht voor een brede waaier aan activiteiten.

Onder meer zijn er geleide bezoeken, gegidste wandelingen en activiteiten voor het ganse gezin: het gaat van noten rapen

over een virtual-reality wandeling door de oude bossen, tot een intergewestelijke UNESO-fietstocht.

Er zijn ook veel mogelijkheden om het bospersoneel en de talrijke partners van het Zoniënwoud te ontmoeten.

Dompel je op deze speciale dag onder in het Zoniënwoud, ontdek het bos op een unieke manier en kom te weten

hoe je zelf ook je steentje kan bijdragen aan de bescherming van dit prachtig natuurgebied.

 

Stel alvast je programma samen op Dag van het Zoniënwoud

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 27.06.2023

 

260995663 4548498695239146 3250965534007571582 n

Clinique de la Forêt de Soignes (het vroegere Derscheid)

D E R S C H E I D : FANTASTISCHE OVERWINNING VOOR HET ZONIËNWOUD EN HET UNESCO WERELDERFGOED!

 

De site van de Kliniek "Derscheid" zal worden teruggegeven aan de natuur: >>> lees meer hierover

 

Vandaag lijkt dat vanzelfsprekend, maar zoals je weet was het geen uitgemaakte zaak.

Bedankt voor je bijdrage, waardoor de Stichting Zoniënwoud haar missie kon vervullen

David Kuborn

Stichting Zoniënwoud

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

17.06.2023

P L A T F O R M   V A N   H E T   Z O N I Ë N W O U D 

 

Stichting Zoniënwoud nodigt iedereen die zich betrokken voelt met het Zoniënwoud van harte uit op de vergadering van het ‘Platform Zoniënwoud’.

‘Het Zoniënwoud: uitzonderlijk, kwetsbaar, oud én Unesco Werelderfgoed’

Zaterdag 17 juni 2023, van 09:30 tot 13:00

Dolce La Hulpe (chaussée de Bruxelles 135 in La Hulpe)

Interesse?   Schrijf je in!

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

21.05.2023

N A T U R A  2 0 0 0   I N    H E T   Z O N I Ë N W O U D

 

Beste partners van het Zoniënwoud,

 Op 21 mei is het opnieuw Natura 2000-dag.

 Frederik Vaes, ingenieur Bos en Natuur van Leefmilieu Brussel stelde voor om deze dag te benutten om de bosbezoeker, maar in het bijzonder jullie

- de partners én de natuurgidsen van het Zoniënwoud - meer kennis en informatie bij te brengen over Natura 2000 in het Zoniënwoud.

We nodigen jullie en jullie natuurgidsen dan ook van harte uit om deel te nemen aan deze geleide wandeling.

Frederik Vaes neemt je mee op stap om te tonen hoe Natura 2000 in het Zoniënwoud wordt toegepast en hij vertelt je over de vele uitdagingen

waar het bos voor staat omwille van de klimaatverandering.

Verder zijn er tussenkomsten voorzien over het Europese Natura 2000 netwerk en natuurherstelprojecten in het kader van het

Europese Life-project B4B (Belgium for Biodiversity), maar ook over de belangrijke rol die we als bezoekers hebben om het Zoniënwoud te beschermen.

 

 

Praktische info:  21/05      10:00 – 12:30

Startplaats : Ingang  Adeps (Centre Sportif Forêt de Soignes)

Op een kwartier wandelen vanaf metrohalte Herrmann-Debroux

Wandeling : +- 6 km

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via dit inschrijvingsformulier.

Meer info : www.zonienwoud.be/natura-2000-dag-in-het-zonienwoud-wandel-mee-en-leer-meer-over-dit-speciale-beschermingsstatuut-voor-de-natuur/

 

Gelieve deze uitnodiging zeker ook met jullie natuurgidsen en netwerk te delen!

 Graag tot dan !

 David & Sanne

 Stichting Zoniënwoud 

private stichting 

 +32 (0)493 16 01 86

www.zonienwoud.be – www.foret-de-soignes.be

 Correspondantieadres : Terhulpsesteenweg 201 – 1170 Watermaal-Bosvoorde

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

13.05.2023

 

J A A R L I J K S   B A N K E T 

Z A T E R D A G   1 3   M E I   2 0 2 3   O M   1 9 : 3 0  U U R 

Halvemaanstraat 163   1190 Brussel (Vorst)

 

De Raad van Bestuur van de Vrienden van het Zoniënwoud nodigt u graag uit voor het jaarlijks banket van onze vereniging,

een traditie die sinds 3 jaar is onderbroken.

 

Dit jaar wordt het een banket- vertoning

De saga Victor Hugo in Brussel

 

>>>Reservering voor het banket

 

Wij hopen u bij deze gelegenheid te mogen ontmoeten.

Serge Laurent                             Anne Teller                      Jeannine Hendrix

Onder-voorzitter                          Secretaresse                   Adjunct secretaresse

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

26.03.2023

 

 

INTERNATIONALE DAG VAN HET BOS

26 maart: Samen voor het Zoniënwoud! Doe jij ook mee?


Op zondag 26 maart, ter gelegenheid van de internationale dag van het bos, nodigen we iedereen uit om samen met het bospersoneel de

bezoekers van het bos te informeren en te sensibiliseren over de goede gewoontes van het bos en de bescherming van het Zoniënwoud.

Interesse om je die dag in te zetten?

 Meer info hier.

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 19 - 26/03/2023

SAVE THE DATE! Van zondag 19 tot zondag 26 maart 2023 zijn het de Brusselse Waterdagen: het blauwe patrimonium van de hoofdstad staat een week lang in de kijker en de Brusselaars kunnen ‘Brussel langs het water’ herontdekken!
Tijdens de Brusselse waterdagen zullen tal van activiteiten voorgesteld worden die GRATIS zijn en toegankelijk voor het grote publiek: geleide wandelingen langs de Brusselse waterlopen, natuuranimaties of waarnemingen langs de waterkant, projectpresentaties, films, conferenties, tentoonstellingen,...
De week van maandag 20 tot vrijdag 24 maart krijgen de scholen speciale aandacht om jongeren te sensibiliseren. Verschillende educatieve activiteiten zullen aangeboden worden op verschillende plaatsen in Brussel.

 

Programma:     Externe site Brusselse Waterdagen 2023

Lees verder>

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

11.03.2023

 

A L G E M E N E    V E R G A D E R I N G   1 1   M A A R T    2 0 2 3

 

Zaterdag 11 maart 2023 van  15 uur tot 17 uur

in de lokalen van de Vzw Zonnebloem - Tournesol Asbl Tournay-Solvay Park

in Watermaal-Bosvoorde  Terhulpensesteenweg, 199

 

Beste mevrouw, beste heer, beste lid,


De Raad van Bestuur van de vzw De Vrienden van het Zoniënwoud heeft de eer u uit te nodigen

om deel te nemen aan de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in de lokalen van de

 Vzw Zonnebloem - Asbl Tournesol te Watermaal-Bosvoorde, Terhupensesteenweg 199.

NMBS Bosvoorde MIVB Tram 8

 

Agenda van de vergadering


1. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van12 maart 2022


2. Verslag van de vice-voorzitter, Serge Laurent, over de activiteiten van het jaar 2022

Voor 2023 geplande activiteiten en bedreigingen voor het bos en de bosranden.

Juridische actie door Karin Stevens, beheerder

3. Financieel verslag voorgesteld door de penningmeester, Marco Ranieri


- Inkomstenrekening en balans 2022
- Ontwerpbegroting voor het jaar 2023
- Verslag van de accountant

4. Kwijting aan de bestuurders

5. Ontslag van effectieve leden. Verkiezing.

6. Ontslag/benoeming van bestuurders

7. COP 15 over biodiversiteit: presentatie door Anne Teller, deelnemer en onderhandelaar

8. Mededelingen en diversen:

- presentatie/debat met Leo Van Broeck, voormalig Vlaams Bouwmeester en lid van de Raad van Bestuur

van de Stichting Zoniënwoud rond het thema <<Was het Zoniënwoud maar niet zo uitzonderlijk...>>

- diversen

 

Rond 16.30 uur wordt een drankje aangeboden.


Wij willen u eraan herinneren dat effectieve leden in orde moeten zijn met hun lidmaatschap. Indien u verhinderd bent en voor de geldigheid van dez AV, gelieve tijdig een volmacht te sturen naar een effectief lid, met de mogelijkheid van vervanging, aangezien elk effectief lid volgens artikel 14 van onze statuten slechts over één volmacht kan beschikken.
Effectieve leden die willen aftreden, worden verzocht hun ontslagbrief te sturen overeenkomstig artikel 8 van onze statuten.

Aangesloten leden worden uitgenodigd maar hebben overeenkomstig de statuten geen stemrecht.

 

De volgende documenten zullen te
gepaste tijde worden toegezonden.
- Notulen van de AV 2022.
- Lijst van effectieve leden
- Lijst van bestuurders
- Volmachtformulier


We zien u graag tegemoet op onze
Algemene Vergadering.

Serge LAURENT, Vice-Voorzitter             Anne TELLER, Secretaresse       Jeannine HENDRIX, Adjunct-Secretaresse

 

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 ACTIVITEITEN IN 2022

 

 DAG VAN HET ZONIËNWOUD 2022

Dag van het Zoniënwoud was een topdag
Dankzij jou!

Op zondag 16 oktober werd het Zoniënwoud in de kijker gezet tijdens de Dag van het Zoniënwoud.

Dankzij de enthousiaste medewerking van de vele partners, de gemeentes en het bospersoneel die zich inzetten voor het Zoniënwoud,

en ook dankzij jouw aanwezigheid, kunnen we terugblikken op een geslaagde editie.

Bezoekers konden het bos op een unieke manier leren kennen, om het beter te beschermen! Het stralende herfstweer kregen we er zomaar bij.

Meer lezen en sfeerbeelden bekijken? Klik hier.
Bedankt iedereen! 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

16 oktober 2022

 

image001

 

 

Op zondag 16 oktober 2022 staat het Zoniënwoud in de kijker tijdens de zesde Dag van het Zoniënwoud.

De vele partners die in en rond het bos actief zijn en de bosbeheerders van de drie gewesten stellen samen met Stichting Zoniënwoud-

Fondation Forêt de Soignes een brede waaier aan activiteiten voor die jong en oud een unieke kijk op het Zoniënwoud bieden.

Deze worden georganiseerd rond de acht toegangspoorten van het Zoniënwoud:

Groenendaal, Renbaan Bosvoorde, Rood Klooster, Jezus-Eik, Middenhut, Arboretum Tervuren, Park van Tervuren

en het Domaine Régional Solvay en natuurlijk ook in het bos!

 

Dompel je onder in het Zoniënwoud, maak kennis met zij die voor het bos zorgen en het beschermen en kom te weten

hoe je zelf ook je steentje kan bijdragen aan het behoud van dit prachtige woud.

 

AGENDA  DAG VAN HET ZONIËNWOUD

 

♦ In het kader van de Dag van het Zoniënwoud organiseren we twee wandelingen vanaf twee toegangspoorten tot het bos,

één in het Brusselse Gewest en één in het Waalse Gewest.

U bent van harte welkom om eraan deel te nemen en ons te bezoeken aan de stand van de Vrienden van het Zoniënwoud

 

Toegangspoort Rood Klooster 

Trefpunt om 10.30 uur, aan de toegangspoort van Rood Klooster, Rokloosterstraatr in 1160 Oudergem.

Onze gids Colette Moulaert (0479 30 51 06) zal zich aan de stand van de Vrienden van het Zoniënwoud bevinden.

Bereikbaarheid: MIVB Metro 5 - Tram 8 - Bus 41-72 Herrmann-Debroux; bus 34 Sint Anna

We wandelen ongeveer twee uur rond de Rood Kloostersite, één van de mooiste plekken in het bos.

 

Toegangspoort Domaine Régional Solvay

Trefpunt om 14.00 uur bij de stand van de Vrienden van het Zoniënwoud, Stichting Folon - Drève de la Ramée X Clos des Campanules

Toegang met de auto, parkeerplaats Gaillemarde, Drève de la Ramée.

 Geen toegang met de bus TEC 366: halte "Etangs Solvay"  wordt niet bediend wegens werken aan de Chaussée de Bruxelles. Carpoolen aanbevolen.

Einde van de wandeling rond 16 uur.

 Onze gids, Jeannine Hendrix (0494 47 76 78) zal u begeleiden op deze ontdekkingswandeling.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

15 september 2022

 Terreinbezoek om het bos beter te leren kennen: 15.09.2022.

Tussen Ter Kamerenbos en het Zoniënwoud.


Thema's: huidige en toekomstige projecten in het Brusselse deel van het Zoniënwoud, actuele thema's, Ter Kamerenbos

en Zoniënwoud, bosbeheer, bosbehoud, bezoekersonthaal ...


Meer weten en gratis deelnemen? Klik hier!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Terugblik op een succesvolle Natura 2000 Dag!


Op 21 mei vierde het Zoniënwoud de jaarlijkse Europese Natura 2000 Dag.

Een speciale editie want dit jaar is het dertig jaar geleden dat de Europese habitatrichtlijn en het LIFE-programma werden goedgekeurd.

Daarbovenop is het ook 5 jaar geleden dat de integrale bosreservaten van het Zoniënwoud als UNESCO Werelderfgoed erkend werden.

Lees het sfeerverslag hier.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

5 JUNI 2022

Op 5 juni keert het Milieufeest terug in het Thurn & Taxis Park!

Op 5 juni is het opnieuw Milieufeest in Brussel, een groot feest dat jaarlijks wordt georganiseerd door Leefmilieu Brussel!

Nieuw aan deze editie is dat de festiviteiten in het Thurn & Taxis Park zullen plaatsvinden.

Kom een dag lang de Brusselse natuur meebeleven en maak kennis met de inspirerende initiatieven die overal in Brussel worden opgezet.

Kom genieten van een feestelijke dag vol leuke en interactieve activiteiten voor jong en oud!

 

Klik  H I E R  voor meer details

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 21 MEI 2022

 

 ZONDAG 21 MEI:  DE NATUUR IS JARIG!

MARS DOOR HET ZONIËNWOUD EN ECODUCTWANDELINGEN IN GROENENDAAL

 

Op 21 mei is het de jaarlijkse Europese Natura 2000 Dag.

Het wordt een bijzondere editie want het is dertig jaar geleden dat de Europese habitatrichtlijn en het LIFE-programma werden goedgekeurd.

Daarbovenop vieren we de 5e verjaardag van de erkenning van de integrale bosreservaten van het Zoniënwoud als UNESCO Werelderfgoed.

Het is het uitgelezen moment om de uitzonderlijke natuur van het Zoniënwoud en de bescherming ervan

door programma’s als UNESCO, LIFE en Natura 2000 in de kijker te zetten.

Verschillende activiteiten bieden je die dag de kans om op een leuke manier deze uitzonderlijke natuur te ontdekken, kennis te maken

en ideeën uit te wisselen met de betrokkenen van het bos (partners, beheerders, bospersoneel, buurtbewoners, …).

 

 MEER WETEN EN INSCHRIJVEN>>>>

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

VAN 20 TOT 27 MAART

Brusselse Waterdagen 2022

 

Van zondag 20 tot zondag 27 maart 2022 zijn het Brusselse Waterdagen: het blauwe patrimonium van de hoofdstad een week lang

in de kijker en de Brusselaars kunnen ‘Brussel langs het water’ herontdekken.

 • Programma voor het grote publiek - folder >>
 • Programma voor het grote publiek >>
 • Programma voor scholen >>
 • Facebook-event >>
 • Sensibiliseringscampagne 'Hier begint de zee' >>
 • Info ter attentie van de partners >>
 • Gids 'Water in Brussel' >>
 •  Bezoeken en geleide wandelingen langs het water, boottochten, conferenties, tentoonstellingen, stormbekken en waterzuiveringsstations,
 • redden van amfibieën, natuurobservatie, activiteiten voor kinderen…

Meer dan 70 activiteiten op het programma!

In het kader van de Brusselse Waterdagen organiseert onze vereniging  de Vrienden van het Zoniënwoud samen met de SGWB (Staten Generaal van het Water in Brussel)

en Brusseau (Bruxelles sensible à l'eau) een wandeling in Ten Reuken op zondag 20 maart 2022

alsook op zaterdag 26 maart telkens  van 14 tot 16 uur.

Voor meer details over deze activiteit klik  HIER.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

20 MAART 2022

 Z O N D A G   2 0   M A A R T      I N T E R N A T I O N A L E     D A G     V A N   H E T    B O S 

 

 
Op zondag 20 maart, ter gelegenheid van de internationale dag van het bos, bundelen partners, vrijwilligers en het bospersoneel van het Zoniënwoud opnieuw de krachten.

Je vindt hen die dag rond de verschillende toegangspoorten waar ze je informeren over hoe we samen het Zoniënwoud kunnen beschermen.

Doe jij ook mee?


Wandelaars, joggers, fietsers, mountainbikers, ruiters, hondenbaasjes, jeugdbewegingen, … sluit je bij ons aan!

Samen zorgen we voor een duurzame toekomst van het Zoniënwoud. Draag de goede gewoontes breed uit en word een echte ambassadeur van het bos!
 

Meer informatie over deze actie lees je HIER.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

12 MAART 2022                                                            

   A  L  G  E  M  E  N  E        V  E  R  G  A  D  E R I N G 

 

Zaterdag 12 maart 2022 om 14u30

 Tournay-Solvay Park in Watermaal-Bosvoorde

in de lokalen van de vzw Zonnebloem-Tournesol asbl

 Mevrouw, meneer, geacht lid,

De Raad van Beheer van de vzw De Vrienden van het Zoniënwoud heeft de eer u uit te nodigen aan de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in de

lokalen van de vzw Zonnebloem-Tournesol asbl in Bosvoorde, Terhulpsesteenweg, 199. Tram 8 - NMBS station van Bosvoorde - Bus 42,95

 DAGORDE

- Onthaal vanaf 14 uur

  14 uur 30: opening van de Algemene Vergadering

- Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 4 september 2021.

- Activiteitenverslag van het jaar 2021 door vice-voorzitter Serge Laurent

- Financieel verslag door onze penningmeester, Marco Ranieri

     Resultatenrekening en balans voor 2021
     Begroting voor het boekjaar 2022
     Verslag van de accountant Francis Stallaert

- Kwijting aan de beheerders

- Ontslag/Admissie van effectieve leden en beheerders

- Uittredende en herkiesbare beheerders; Julien Duplat, Marco Ranieri, Karin Stevens

- Mededelingen en diversen: presentatie van de nieuwe Europese bosbouwstrategie door Anne Teller.

Een drink zal u worden aangeboden rond 16u30

 

 Wij herinneren u eraan dat effectieve leden hun lidgeld moeten betaald hebben.

Aangesloten leden worden uitgenodigd maar hebben overeenkomstig de statuten geen stemrecht.

 

Wij hopen u te mogen verwelkomen op onze Algemene Vergadering.

Met vriendelijke groet,

 

Serge LAURENT, Vice-Voorzitter          Anne TELLER, Secretaresse      Jeannine Hendrix,    Adjunct-Secretaresse

 

Deze algemene vergadering zal plaatsvinden met inachtneming van de geldende gezondheidsvoorschriften.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ACTIVITEITEN IN 2021

 

DIT WAS DE DAG VAN HET ZONIËNWOUD 2021

 

Op zondag 17 oktober 2021 werd het Zoniënwoud in de kijker gezet tijdens de vijfde editie van de Dag van het Zoniënwoud.

Dankzij jullie aanwezigheid en de enthousiaste medewerking van de vele partners die zich inzetten voor het Zoniënwoud

kunnen we terugblikken op een geslaagde editie.

 

Lees meer>>>

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 17 OKTOBER 2021

Loisirs Journée la Forêt Soignes à porte d’accès l’hippodrome Boitsfort

 

Op zondag 17 oktober 2021 staat het Zoniënwoud in de kijker tijdens de vijfde Dag van het Zoniënwoud.

Dompel je onder in het Zoniënwoud, maak kennis met zij die voor het bos zorgen en het beschermen en kom te weten

hoe je zelf ook je steentje kan bijdragen aan het behoud van dit prachtige woud.

 

De activiteiten worden georganiseerd rond de acht toegangspoorten van het Zoniënwoud:

Groenendaal, Renbaan Bosvoorde, Rood Klooster, Jezus-Eik, Middenhut, Arboretum Tervuren, Park van Tervuren en het Domaine Régional Solvay

en natuurlijk ook in het bos!

 

Meer info: https://www.zonienwoud.be/dag-van-het-zonienwoud/

 

 

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan één van de twee wandelingen die de Vrienden van het Zoniënwoud op zondag 17 oktober organiseren

en ook om ons te komen bezoeken op onze "VZW" stand.

 

♦ Toegangspoort Rood Klooster: van 11.00 tot 17.00 uur

 

-Afspraak: om 14 uur aan onze stand die zich aan de Toegangspoort Rood Klooster 1160 Oudergem zal bevinden.

Bereikbaarheid: MIVB Metro 5 - Tram 8 - Bus 41-72 Herrmann-Debroux; bus 34 Sint-Anna.

We maken een wandeling van ongeveer twee uur langs de paden rond de Rood-Kloostersite, om te zien hoe de natuur zich aanpast aan de schaduw of het licht,

in de hoop te genieten van het prachtige herfstlicht dat zoveel schilders inspireerde.

Gids: Jeannine Hendrix 0494 47 76 78

 

♦Toegangspoort Domaine Régional Solvay: van 10.00 uur tot 17.00 uur.

 

Het Solvaydomein en het Zoniënwoud

Trefpunt bij de ingang van het Domaine Solvay, aan de kant van de Drève de la Ramée, bij de stand van de Vrienden van het Zoniënwoud. Vertrek om 10.30 uur

Bereikbaarheid met de auto, parking Gaillemarde, drève de la Ramée
Bereikbaarheid per bus TEC 366 - Flagey 09.45 - La Hulpe-Etangs 10.07

Vanaf de bushalte loopt u door het Domein, langs het Folon Museum naar de stand van de Vrienden van het Zoniënwoud.
Einde van de wandeling rond 12:30 uur. Route van 3 km.

Begeleide wandeling door onze beheerder Serge Laurent.

U kunt zich bij hem inschrijven: 0495 29 15 04

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

18 EN 19 SEPTEMBER 2021

O P E N   M O N U M E N T E N D A G E N / H E R I T A G E   D A Y S    B R U S S E L   2 0 2 1

 

Op zaterdag 18 en zondag 19 september 2021 vinden de Open Monumentendagen/Heritage days plaats

in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Thema van deze dagen: " MEETING POINTS"

 

 

Al sinds 1989, organiseert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de Open Monumentendagen / Heritage Days.

Hét grote evenement na de vakantie heeft tot doel de bevolking nader kennis te laten maken met het uitgebreide erfgoed van de stad en om plaatsen

te ontsluiten die zelden of nooit geopend of te bezoeken zijn.

Voor deze 33ste editie, onder het thema ‘Meeting points’ worden de schijnwerpers gericht op openbare ruimten, parken, pleinen, cafés, restaurants,

literaire salons, bal- en feestzalen, schouwburgen, enz, maar ook ontvangstruimten, lokettenzalen, vergaderlokalen, besloten clubs, en tal van andere plaatsen

die bekend staan om de massa’s die ze op de been brengen.

 

PRAKTISCHE INFO


Locatie :
verschillende plaatsen in Brussel

Periode:
zaterdag 18 september 2021 en zondag 19 september  2021


Website evenement:
https://heritagedays.urban.brussels/nl/

WANDELING

Het gedenkteken van de aanslagen van 22 maart 2016, herdenkingsplek te midden van de bomen.


Deze wandeling leidt pal door het Zoniënwoud naar het memorial van de aanslagen.

In de Infantedreef werden in opdracht van de Brusselse overheid 32 berken aangeplant die samen een kring vormen. Iedereen die dit wenst kan er hulde brengen

aan de 32 dodelijke slachtoffers van de aanslagen in het metrostation Maalbeek en op de luchthaven van Zaventem op 22 maart 2016.

In het zuiden van Brussel wandelt u door een bos van ongeveer 5.000 ha dat aansluit op het Terkamerenbos.

In de 18de eeuw werden er systematisch beuken heraangeplant waarvan sommige nog steeds bestaan. De Brusselaars spreken dan ook van de ‘beukenkathedraal’.

Vanwege die oude beuken is sinds 2017 270 ha beschermd en opgenomen in de natuurlijke werelderfgoedlijst van UNESCO.

Kennismaking met een stukje natuur dat bij vele Brusselaars nog onbekend is!

 

PRAKTISCHE INFORMATIE
zondag om 10u (Frans) (duur: 2u)

Vertrek: halte van tram 8 ‘Lieveheersbeestjes’, Terhulpsesteenweg, Watermaal-Bosvoorde
Reserveren verplicht (via website heritagedays). Maximaal 20 personen.

In samenwerking met de Vrienden van het Zoniënwoud vzw

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

ACTIVITEITEN IN 2019

 

 16.11 en 23.11.2019

 

REALISATIE VAN EEN GEDENKBOOMGAARD ALS EERBETOON AAN DE BEROEMDE BRUSSELSE DOKTER EN

POMOLOOG

JEAN-BAPTISTE VAN MONS (BRUSSEL 1765 - LEUVEN 1842)

 

Professor aan de universiteit van Leuven was Jean-Baptiste Van Mons ook scheikundige, botanicus en pomoloog (fruitkundige) die in de tweede helft van 

 zijn carrière actief betrokken was in het kweken van peren.

Hij staat bekend als initiatiefnemer van het eerste wetenschappelijk onderbouwde kweekprogramma voor peren door middel van zaadselectie.

Hij beschikte over een proeftuin in Schaarbeek met vijftigduizend zaailingen! In een relatief korte tijd slaagde hij er in niet minder dan 40

perenvariëteiten te selecteren.

 

Hier is het programma voor de realisatie van deze gedenkboomgaard:

 

Op 16 november 2019 worden 6 soorten halfstam perenbomen en 10 onderstammen afkomstig uit kwekerijen, geplant die in de loop van

2020 zullen geënt worden.

Initiatiefnemer van het project: J-P Wesel

Projectleiders: Vrienden van het Zoniënwoud

 

Maandag 04/11/2019
 
Voorbereiding van plantgaten in het  "Domaine des Silex" in Bosvoorde.
 Met de hulp van Leefmilieu Brussel, met behulp van schoppen en  een graafmachine.
In aanwezigheid van een team van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen ( twee archeologen en een archeoloog - bodemkundige), de verantwoordelijke van de Landschappen die onze aanvraag voor de bouwvergunning heeft behandeld, Jean-Christophe Prignon van het ministerie van Bosbeheer van Leefmilieu Brussel en Mario Ninanne van de Commissie voor Ornithologie van Watermaal-Bosvoorde (COWB).
 
 
Woensdag 06/11/2019
vanaf 09:00 uur.
 
Doorgaan met het graven van plantgaten en archeologische opgravingen.
Het opzetten van plantsteunen.
De site is toegankelijk voor al onze leden.
Toegang langs de Vuurkeienweg, 10 (chemin des Silex): de boomgaard ligt achter de grote vijver van Bosvoorde.
Het graven van de gaten zou rond het middaguur voltooid zijn, de archeologische opgravingen zullen waarschijnlijk 's namiddags doorgaan.
 
Woensdag 13/11/2019
 
Transport van de halfstam fruitbomen van de kwekerij van Bock van Oudenaarde naar Bosvoorde.
 
 
Zaterdag 16 november en zaterdag 23 november 2019 vanaf 14.00 uur.

Beplanting: Chemin des Silex, 10 in Watermaal-Bosvoorde.

Iedereen die bereid is om te helpen wordt uitgenodigd om contact op te nemen met Serge LAURENT sms/telefoon 0495 29 15 04 of via
email >>>>>   om zo snel mogelijk teams te kunnen vormen.
Het zou nuttig zijn om een spade en/of schop mee te nemen.
 
DANK AAN JULLIE ALLEMAAL 
 
Serge LAURENT 
 

                         IMG 7538                                 IMG 7529               

                                                                                © Serge Laurent    Het graven van plantgaten                         ©  Serge Laurent   Archeoloog aan de slag        

 

Beplantingen: op 16 en 23 november 2019                  ©  Marco Ranieri

                             

          DSF4760 

                                                                                                                                                                                                               

          DSF4899                         

                           

   

 

 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

17/09/2109

 

HERMAN VAN ROMPUY BENOEMD TOT VOORZITTER VAN DE STICHTING ZONIËNWOUD

 

Terwijl de Stichting in juni jl. werd opgericht, moest de Raad van Bestuur, bestaande uit 6 leden (2 per Regio) en een voorzitter, nog worden benoemd.

 De eerste vergadering van de RB heeft plaatsgevonden deze dinsdag 17 september.

Het is de voormalige minister en voorzitter van de Europese Raad,Herman Van Rompuy die tot voorzitter werd verkozen.

 

De Stichting Zoniënwoud wordt eindelijk realiteit. Deze Stichting heeft als belangrijkste doelstelling te werken aan de bescherming van de
natuurlijke rijkdom van het woud en, daarnaast, de activiteiten van de belangrijkste spelers van het woud te coördineren. De oprichting van de
Stichting Zoniënwoud werd in de zomer van 2018 beslist door de parlementen van de drie Gewesten. De drie decreten bepalen de draagwijdte van
haar activiteiten en het kader waarbinnen ze kan werken.

 

Sinds 2008 werken de drie Gewesten samen aan de realisatie van de “Structuurvisie voor het Zoniënwoud”.

In dit kader hebben de bevoegde ministers in 2012 een intergewestelijk akkoord ondertekend dat een overlegstructuur voor het Zoniënwoud

in het leven roept.

Zo is er sindsdien overleg met de “stakeholders van het woud” (burgers en verenigingen binnen het “Platform Zoniënwoud"),

 met de politieke mandatarissen uit de omgeving van het Zoniënwoud en met de betrokken administraties op gewestelijk niveau.

Vandaag wil de Stichting Zoniënwoud de slagkracht van de samenwerking versterken door de oprichting van een permanente structuur die

 overlegvormen zal vergemakkelijken (in de zin van artikel 27 van de wet van 27 juni 1921 over de verenigingen zonder winstgevend doel).

 

De Stichting Zoniënwoud streeft vier grote doelstellingen na:

 • Het proces van de realisatie van de intergewestelijke structuurvisie ter harte nemen, met inbegrip van de participatie van het publiek en de communicatie daarover;
 • De projectopvolging en het zoeken naar (co-)financiering voor de projecten;
 • Het onthaal van het publiek;
 • De coördinatie van de dataverzameling en de interne informatie-uitwisseling.

De maatschappelijke zetel van de Stichting Zoniënwoud zal in de gebouwen van het Rood Klooster ondergebracht worden, eigendom van het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De coördinatie van alle activiteiten van de Stichting, en vooral het beheer van processen en communicatie, gebeurt vanaf deze site.

De poort Groenendaal (Vlaams Gewest) zal voor het grote publiek de belangrijkste toegangspoort tot het Zoniënwoud vormen. Het bezoekersonthaal van

het Zoniënwoud wordt aan deze poort gevestigd.

Aan de poort van La Hulpe (Waals Gewest) wordt tot slot het rijke verleden en de kennis omtrent het Zoniënwoud toegankelijk gemaakt. Het

activiteitencentrum voor gegevensinzameling en informatie- uitwisseling zal dus vanuit de poort van het Kasteel van La Hulpe gecoördineerd worden.

 

 Meer informatie hierover:     Leefmilieu Brussel - BIM

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 13.02.2019

13 bijkomende hectaren van het Engelandplateau in Ukkel

beschermd als site Natura 2000

 © Machteld Gryseels

 

 De Regering heeft  op 7 februari in laatste lezing de wijziging bekrachtigd van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24

september 2015 betreffende het Natura 2000-gebied “Bosgebieden en open gebieden in het zuiden van het Brussels Gewest” met 13 hectaren

uitbreiding van het Engelandplateau. 

 

 LEES MEER

 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Het Zoniënwoud bij de finalisten voor de “Natura 2000 Award”    

Op maandag 23 mei werden de Natura 2000-prijzen uitgereikt in het Berlaymontgebouw te Brussel.

Ook in 2016 werd het Zoniënwoud geselecteerd als finalist uit 83 inzendingen.

In de categorie “netwerken en grensoverschrijdende samenwerking”, sprong het woud eruit vanwege de goede samenwerking tussen de 3 gewesten bij de uitvoering van het richtplan.

Die samenwerking leidde vanaf 2009 tot zichtbare resultaten: opmaak van een gezamenlijke wandelfolder, aanmaak van een officiële website van het Zoniënwoud, oprichting van een overlegplatform met verscheidene actoren. In 2013 startte het “LIFE+ OZON”-project dat de ecologische versnippering van het Zoniënwoud aanpakt, via de bouw of de inrichting van faunapassages (ecoduct, ecotunnels, ecobuizen, enz.).

Links: