Agenda - Nieuws

 

ZONIËNWOUD APP

 

DE BEHEERDERS VAN HET ZONIËNWOUD ZIJN OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS OM DE NIEUWE ZONIËNWOUDAPP UIT TE TESTEN

 

HELP JIJ GRAAG MEE DEZ APP TE BOUWEN EN UIT TE TESTEN?

 

KLIK DAN  HIER

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

   

Programma wandelingen 2019

Op ontdekking langs
de Brusselse waterlopen
en hun valleien

van april tot oktober 2019

logo

 

 

   
   Ben je geïnteresseerd in de Brusselse rivieren van het Zennebekken en wil je er tijdens een wandeling langs het water meer over leren? Van april tot oktober 2019 stelt Coördinatie Zenne je een programma van geleide wandelingen langs de verschillende Brusselse waterlopen voor. 

Met het water als leidraad laat de gids je de valleien en hun rivier ontdekken. 
Hij vertelt over hun natuurlijk erfgoed, hun geschiedenis, de zuivering en de kwaliteit van het water en toekomstige projecten.

Afspraak aan de Molenbeek, de Geleytsbeek, de Woluwe, de Woluwe en haar bronnen, de Neerpedebeek, de Zenne en het kanaal


Praktische info en inschrijven: www.coordinatiezenne.be

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 13.02.2019

13 bijkomende hectaren van het Engelandplateau in Ukkel

beschermd als site Natura 2000

 © Machteld Gryseels

 

 De Regering heeft  op 7 februari in laatste lezing de wijziging bekrachtigd van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24

september 2015 betreffende het Natura 2000-gebied “Bosgebieden en open gebieden in het zuiden van het Brussels Gewest” met 13 hectaren

uitbreiding van het Engelandplateau. 

 

 LEES MEER

 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Het Zoniënwoud bij de finalisten voor de “Natura 2000 Award”    

Op maandag 23 mei werden de Natura 2000-prijzen uitgereikt in het Berlaymontgebouw te Brussel.

Ook in 2016 werd het Zoniënwoud geselecteerd als finalist uit 83 inzendingen.

In de categorie “netwerken en grensoverschrijdende samenwerking”, sprong het woud eruit vanwege de goede samenwerking tussen de 3 gewesten bij de uitvoering van het richtplan.

Die samenwerking leidde vanaf 2009 tot zichtbare resultaten: opmaak van een gezamenlijke wandelfolder, aanmaak van een officiële website van het Zoniënwoud, oprichting van een overlegplatform met verscheidene actoren. In 2013 startte het “LIFE+ OZON”-project dat de ecologische versnippering van het Zoniënwoud aanpakt, via de bouw of de inrichting van faunapassages (ecoduct, ecotunnels, ecobuizen, enz.).

Links:

Website by woluweb light nospace mini

© 2019 Amis de la Forêt de Soignes - Zonienwoud Vrienden