Agenda

 

 

 

 

Openbaar onderzoek : beheerplan van het Zoniënwoud.

 

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een nieuw beheerplan opgesteld met doelstellingen

voor het behoud van de natuur en het erfgoed, gelinkt aan de culturele, economische en

sociaal-recreatieve aspecten van het Zoniënwoud.

 

Vóór de goedkeuring door de regering wordt het ontwerp van Beheerplan van het Zoniënwoud 

van 15 mei tot 15 juli 2018 bij de inwoners van het Gewest aan een openbaar onderzoek 

onderworpen.

 

Het ontwerp kan gedownload worden op www.leefmilieu.brussels  waar U ook alle inlichtingen 

kan bekomen over het verloop van dit onderzoek.

                                                            

Op 30 mei wordt om 18 uur in het gebouw van Leefmilieu Brussel een gewestelijke infosessie 

gehouden (Site Thurn & Taxis -Havenlaan, 86C/3000 - 1000 Brussel).

 

Leefmilieu Brussel organiseert ook twee info-avonden met wandeling, van 19u tot 21u op 

dinsdag 29 mei 2018 (in het Tournay-Solvaypark) en woensdag 20 juni 2018 (Kunstcentrum

RoodKlooster).

 

 

 

 Laten wij samen de toekomst van het Zoniënwoud voorbereiden

en met velen reageren op het openbaar onderzoek!

 

 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
 
 
 
 

 Inhuldiging ecoduct Groenendaal 

 

 

 

 

 

 De officiële inhuldiging zal plaatsvinden op zondag 3 juni 2018 in aanwezigheid van de erevoorzitter van de Europese

 Raad,Herman Van Rompuy, Vlaams minister Yoke Schauvliege, Vlaams minister Ben Weyts en Brussels minister Céline

Fremault.

 

Als U wenst deel te nemen aan deze inhuldiging, schrijf U dan in tegen 21/05/2018 door te klikken op de link

 

inhuldigingecoduct

 

Het eerste ecoduct over de Brusselse ring bevindt zich vlakbij de voormalige renbaan van Groenendaal. Het is gebouwd tussen april 2016 en Mei 2018.

Het Ecoduct Groenendaal en andere ontsnipperingsmaatregelen (ecotunnels, boombrug en ecorasters) passen in het Europese project Life+OZON voor het Zoniënwoud. Het is in juli 2013 van start gegaan en zal in juni 2018 worden afgerond.

Dit project heeft tot doel de ecologische versnippering van het Zoniënwoud tegen te gaan. Het Ecoduct Groenendaal moet de dieren helpen op een veilige manier de ring over te steken en zal hun leefgebied een stuk groter maken.

 

 
 

 

OPEN MONUMENTENDAGEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

 

OP ZATERDAG 15 EN ZONDAG 16 SEPTEMBER 2018

 

" HET ERFGOED,DAT ZIJN WIJ!"

 

ZOALS ELK JAAR ZULLEN VELE PLATSEN WAARVAN SOMMIGE VOOR DE EERSTE KEER, OPENGESTELD WORDEN;

 

VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK EN VOLLEDIG GRATIS

 

In dit kader organiseren de Vrienden van het Zoniënwoud, in samenwerking met Itinéraires, Sentiers de l'Histoire en

Quentin Debbaudt

 

<< Een woud met vele facetten: Geschiedenis en Natuur >> op zaterdag en zondag om 10u en 14u (duur: 2 uur).

 

      Vertrek: onder het ingangsportaal van de voormalige Roodkloosterabdij, Roodkloosterstraat, 4 in 1160 Oudergem

 

                  M:  5 (Herrmann-Debroux)

                T:  44 (Oudergem-Woud), 94 (Herrmann-Debroux)

                B: 34 (Tweesteenwegen), 72 (ADEPS/Roodklooster)

 

 Reserveren verplicht op het nummer 02/537 68 75 (maandag tot vrijdag van 10 tot 13 uur). Maximaal 25 personen per groep.

 Enkel in het Frans

 

VOLLEDIG PROGRAMMA IN HET NEDERLANDS

 

Onze aktiviteit vindt U terug op pagina 39, nr 27 ( Zoniënwoud -Oudergem ).

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

BANKET VAN DE VRIENDEN VAN HET ZONIËNWOUD

 

HET JAARLIJKS BANKET VAN ONZE VERENIGING GAAT DOOR OP  ZATERDAG 13 OKTOBER 2018 OM 12 UUR 15  IN HET RESTAURANT

 

LE DIVIN CAPRICE

 

Houba de Strooperlaan, 96

1020 Brussel (Laken)

M: lijn 6 (halte Stuyvenbergh)

 T:  19 (halte Stuyvenbergh)

 

MENU CAPRICE GOURMAND

Aperitief aangeboden door onze vereniging

Keuze tussen 4 voorgerechten, 4 hoofdschotels en 4 nagerechten

+ 1 koffie of thee (halve fles wijn inbegrepen)  tegen de prijs van 

40 € per gast te betalen vóór 2 oktober op rekening nummer 

BE04 2100 5186 3831 van de Vrienden van het Zoniënwoud, vzw. 

 

Wij kijken ernaar uit  U weer te zien

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

 DAG VAN HET ZONIËNWOUD

 

 

ZONDAG 21 0KTOBER 2018 VAN 10 TOT 17 UUR

 

 De groene long in en rond Brussel krijgt op zondag 21 oktober 2018 zijn tweede Dag van het Zoniënwoud met meer dan 50

activiteiten op verschillende plekken in het bos.

Deze tweede editie is een initiatief van de drie bevoegde ministers Céline FREMAULT (Brussels Hoofdstedelijk Gewest),  

 Joke SCHAUVLIEGE (Vlaams Gewest) en René COLLIN (Waals Gewest).

 

Op deze Dag van het Zoniënwoud kan het publiek vanaf 6 toegangspoorten - in Ukkel-Bosvoorde, Rood-Klooster, Groenendaal,

Jezus-Eik, Tervuren en Terhulpen, met als centrale plek Rood-Klooster in Oudergem - deelnemen aan tientallen activiteiten en

workshops die de biodiversiteit van het Zoniënwoud in de kijker zetten.

 

Onze vereniging zal U aan de stand van de Vrienden van het Zoniënwoud op de binnenplaats van het Rood-Klooster

verwelkomen.

 

Zij organiseert een geleide wandeling in de omgeving van de priorij.

VERTREK: OM 15 UUR   MAX. 25 PERSONEN

DUUR: MAXIMUM ANDERHALF UUR

 

HET PROGRAMMA BEKIJKEN

 

BEREIKBAARHEID: 

Rood-Kloosterstraat, 4   1160 Oudergem

 

M: lijn 5 (Herrmann-Debroux)

T: 8

B: 72    34

 

TE VOET, MET DE FIETS OF MET DE WAGEN, OP ZONDAG 21 OKTOBER LEIDEN ALLE WEGEN NAAR HET ROOD-KLOOSTER!

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 


Het Zoniënwoud bij de finalisten voor de “Natura 2000 Award”    

Op maandag 23 mei werden de Natura 2000-prijzen uitgereikt in het Berlaymontgebouw te Brussel.

Ook in 2016 werd het Zoniënwoud geselecteerd als finalist uit 83 inzendingen.

In de categorie “netwerken en grensoverschrijdende samenwerking”, sprong het woud eruit vanwege de goede samenwerking tussen de 3 gewesten bij de uitvoering van het richtplan.

Die samenwerking leidde vanaf 2009 tot zichtbare resultaten: opmaak van een gezamenlijke wandelfolder, aanmaak van een officiële website van het Zoniënwoud, oprichting van een overlegplatform met verscheidene actoren. In 2013 startte het “LIFE+ OZON”-project dat de ecologische versnippering van het Zoniënwoud aanpakt, via de bouw of de inrichting van faunapassages (ecoduct, ecotunnels, ecobuizen, enz.).

Links:

Website by woluweb light nospace mini

© 2019 Amis de la Forêt de Soignes - Zonienwoud Vrienden