Agenda

 

 

 

 

Openbaar onderzoek : beheerplan van het Zoniënwoud.

 

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een nieuw beheerplan opgesteld met doelstellingen

voor het behoud van de natuur en het erfgoed, gelinkt aan de culturele, economische en

sociaal-recreatieve aspecten van het Zoniënwoud.

 

Vóór de goedkeuring door de regering wordt het ontwerp van Beheerplan van het Zoniënwoud 

van 15 mei tot 15 juli 2018 bij de inwoners van het Gewest aan een openbaar onderzoek 

onderworpen.

 

Het ontwerp kan gedownload worden op www.leefmilieu.brussels  waar U ook alle inlichtingen 

kan bekomen over het verloop van dit onderzoek.

                                                            

Op 30 mei wordt om 18 uur in het gebouw van Leefmilieu Brussel een gewestelijke infosessie 

gehouden (Site Thurn & Taxis -Havenlaan, 86C/3000 - 1000 Brussel).

 

Leefmilieu Brussel organiseert ook twee info-avonden met wandeling, van 19u tot 21u op 

dinsdag 29 mei 2018 (in het Tournay-Solvaypark) en woensdag 20 juni 2018 (Kunstcentrum

RoodKlooster).

 

 

 

 Laten wij samen de toekomst van het Zoniënwoud voorbereiden

en met velen reageren op het openbaar onderzoek!

 

 

 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

 

 image002

Facebook :     https://www.facebook.com/ events/342638756256411/'

 

Betoging VOOR de uitbreiding van het Laarbeekbos en TEGEN de uitbreiding van de ring

ZONDAG 25 MAART 2018 OM 11 UUR

LAARBEEKCHALET    LAARBEEKLAAN  145     1090 BRUSSEL - JETTE

TRAJECT OPENBAAR VERVOER:

 UZ BRUSSEL JETTE  (in de buurt):  BUS MIVB  13,14, 53

                                                            BUS DE LIJN  820

Een organisatie van het college van burgemeester en schepenen. Met de steun van de schepen van leefmilieu Claire VANDEVIVERE

Wenst U er meer over te weten, dan verwijzen wij U naar het artikel van onze administrator Steve BRAEM  Laerbeek_article_SB_2013.pdf  verschenen in ons tijdsschrift "Soignes-Zoniën" 2014-1.

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

A L G E M E N E    V E R G A D E R I N G

WANNEER?

                    ZATERDAG 21 APRIL 2018 VANAF 14u30 

WAAR? 

                     ZAAL VAN  vzw ZONNEBLOEM   IN HET TOURNAY-SOLVAYPARK

                     NMBS station van Bosvoorde  -  MIVB Tram 94  -  Bus 42 of 95

DAGORDE

                     14.00    Onthaal of wandeling in het Tournay-Solvaypark onder 

                                  leiding van Patrick VERHAEGHE, dendroloog, van 14 tot 14u30.

                    14.30     Opening van de AV

                                  PV van de Algemene Vergadering van 2017

                                  Activiteiten in 2017

                                  Financieel verslag van 2017 en begroting van 2018

                                  Kwijtijng aan de beheerders

                                  Ontwerp huishoudelijke voorschriften 

                                  Berichten en diversen

                     17.00    Koffietafel 

 

 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

 

 

 BRUSSELSE WEEK VAN DE NATUUR

VAN 21 APRIL TOT 1 MEI 2018

 

 

Van zaterdag 21 april tot dinsdag 1 mei 2018 biedt de Brusselse week van de natuur u de mogelijkheid om verschillende groene ruimten te ontdekken, tijdens wandelingen onder leiding van een lid van een Brusselse vereniging die zich inzet voor de bescherming van de natuur.

Dit evenement stelt u ook in de gelegenheid in Cinéma Aventure vertoningen bij te wonen van natuurfilms die in 2017 tijdens het "Festival International Namur Nature" werden bekroond.Vertegenwoordigers van verenigingen zullen met het publiek kunnen uitwisselen over thema's rond natuur en biodiversiteit in de stad. Met deze natuurfilms kunt u ontdekken wat de natuur ons het mooist en het best te bieden heeft !

Kom 11 dagen lang de schoonheid maar ook de kwetsbaarheid van de natuur ontdekken en bewonderen  in de vele Brusselse groene ruimtes!

 

>>>> www.weeknatuur.brussels 

 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Het Milieufestival

 

zondag 3 juni 2018 

Festival

 Leefmilieu Brussel

 

 

 


Het Milieufestival brengt mensen samen die willen bijdragen aan de zorg voor het milieu, om zo kennis te maken met tal van initiatieven en actoren uit de milieusector. Ondertussen kunnen ze genieten van bio- en fairtrade hapjes, straattheater, spelletjes, concerten, een kinderboerderij en animatie voor kinderen. Een gratis concert sluit de dag af.

 

 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
 
 
 
 

 Inhuldiging ecoduct Groenendaal 

 

 

 

 

 

 De officiële inhuldiging zal plaatsvinden op zondag 3 juni 2018 in aanwezigheid van de erevoorzitter van de Europese

 Raad,Herman Van Rompuy, Vlaams minister Yoke Schauvliege, Vlaams minister Ben Weyts en Brussels minister Céline

Fremault.

 

Als U wenst deel te nemen aan deze inhuldiging, schrijf U dan in tegen 21/05/2018 door te klikken op de link

 

inhuldigingecoduct

 

Het eerste ecoduct over de Brusselse ring bevindt zich vlakbij de voormalige renbaan van Groenendaal. Het is gebouwd tussen april 2016 en Mei 2018.

Het Ecoduct Groenendaal en andere ontsnipperingsmaatregelen (ecotunnels, boombrug en ecorasters) passen in het Europese project Life+OZON voor het Zoniënwoud. Het is in juli 2013 van start gegaan en zal in juni 2018 worden afgerond.

Dit project heeft tot doel de ecologische versnippering van het Zoniënwoud tegen te gaan. Het Ecoduct Groenendaal moet de dieren helpen op een veilige manier de ring over te steken en zal hun leefgebied een stuk groter maken.

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 


Het Zoniënwoud bij de finalisten voor de “Natura 2000 Award”    

Op maandag 23 mei werden de Natura 2000-prijzen uitgereikt in het Berlaymontgebouw te Brussel.

Ook in 2016 werd het Zoniënwoud geselecteerd als finalist uit 83 inzendingen.

In de categorie “netwerken en grensoverschrijdende samenwerking”, sprong het woud eruit vanwege de goede samenwerking tussen de 3 gewesten bij de uitvoering van het richtplan.

Die samenwerking leidde vanaf 2009 tot zichtbare resultaten: opmaak van een gezamenlijke wandelfolder, aanmaak van een officiële website van het Zoniënwoud, oprichting van een overlegplatform met verscheidene actoren. In 2013 startte het “LIFE+ OZON”-project dat de ecologische versnippering van het Zoniënwoud aanpakt, via de bouw of de inrichting van faunapassages (ecoduct, ecotunnels, ecobuizen, enz.).

Links:

Website by woluweb light nospace mini

© 2018 Amis de la Forêt de Soignes - Zonienwoud Vrienden