Agenda - Nieuws

 

ZONIËNWOUD APP

 

DE BEHEERDERS VAN HET ZONIËNWOUD ZIJN OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS OM DE NIEUWE ZONIËNWOUDAPP UIT TE TESTEN

 

HELP JIJ GRAAG MEE DEZ APP TE BOUWEN EN UIT TE TESTEN?

 

KLIK DAN  HIER

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

   

Programma wandelingen 2019

Op ontdekking langs
de Brusselse waterlopen
en hun valleien

van april tot oktober 2019

logo

 

 

   
   Ben je geïnteresseerd in de Brusselse rivieren van het Zennebekken en wil je er tijdens een wandeling langs het water meer over leren? Van april tot oktober 2019 stelt Coördinatie Zenne je een programma van geleide wandelingen langs de verschillende Brusselse waterlopen voor. 

Met het water als leidraad laat de gids je de valleien en hun rivier ontdekken. 
Hij vertelt over hun natuurlijk erfgoed, hun geschiedenis, de zuivering en de kwaliteit van het water en toekomstige projecten.

Afspraak aan de Molenbeek, de Geleytsbeek, de Woluwe, de Woluwe en haar bronnen, de Neerpedebeek, de Zenne en het kanaal


Praktische info en inschrijven: www.coordinatiezenne.be

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

DAG VAN HET ZONIËNWOUD:   ZONDAG 20 OKTOBER 2019

van 10 tot 17 uur

 

 

Op 20 oktober 2019 gaat de Dag van het Zoniënwoud door waar we de verschillende onthaalpoorten op de voorgrond

plaatsen en met elkaar verbinden.

 

Dit jaar werken we rond het thema ‘ Toekomst van ons woud ‘ waar we jullie mee op tocht nemen om te kijken hoe ons Zoniënwoud er in 2050 zal  

uitzien en hoe jij daar een handje in kan helpen en tevens kan meegenieten van deze topnatuur. Denk aan Plan Vliegend Hert,

natuurverbindingen met Horizon of onze natuuroase. Dit is tevens een mooie kans om al onze partners en vrijwilligersverenigingen

voor te stellen aan het grote publiek en mensen warm te maken om een handje toe te steken.

 


1 centrale ontmoetingsplaats, 6 poortenDit jaar zal de poort Groenendaal fungeren als centrale start-, ontmoetings- en marktplaats aangevuld met diverse activiteiten in de poorten van Rood

Klooster, Jezus-Eik, de Renbaan van Bosvoorde, Park Tervuren, Middenhut, La Hulpe.

Wandelen en fietsen zijn de verbindende factoren tussen de poorten en specifiek in elke poort is het de bedoeling dat lokale verenigingen interessante

activiteiten aanbieden.

 

 

Het coördinatieteam heeft de Vrienden van het Zoniënwoud (AFS) uitgenodigd om aktief deel te nemen aan deze dag.

 

Onze vereniging zal  twee stands houden en twee wandelingen begeleiden:

 

Een aan het Rood-Klooster:

 Steve Braem (0472/875 745) zal een wandeling begeleiden  in het Frans en in het  Engels met als thema  "Het mysterieuze woud". Vertrek om 11:00 uur.

Duur ongeveer 1 uur. De start van deze rondwandeling vindt plaats op de grote binnenplaats vóór het Kunstcentrum.

 

 

De andere in Terhulpen aan de ingang van het Solvay-domein in samenwerking met het DNF (Département Nature et Forêts de la Région

Wallonne).

's Morgens

 Afspraak aan de ingang van het Solvay-domein, Brusselsesteenweg in La Hulpe.
Toegang per bus TEC 366 XL-Flagey 09:45 - Rixensart - Uitstappen aan halte La Hulpe-Etangs Solvay om 10:07 - Vertrek om 10:15 uur.
Volledige picknick aan de DNF / AFS stand (neem uw eigen drankje mee), Loverdreef - Drève de la Ramée ( tussen Gaillemarde parking en het boshuis Ticton) of een kleine snack in l 'Homme Bleu'.

Namiddagwandeling:

Afspraak: Loverdreef - Drève de la Ramée, aan de DNF/AFS stand,vertrek om 14:00 uur - duur ongeveer één uur.Thema: het Mysterieuze Woud.
Terugkeer per TEC-bus - La Hulpe Etangs - Solvay, stopt om 14:17 - 16:17 - 17:47 uur.

Gids: Serge Laurent 

Gelieve uw deelname te melden per sms: 0495/ 29 15 04 of 05

 

 

VOOR MEER INFORMATIE, KLIK HIER

of op  uitinvlaanderen

 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Banquet des Amis de la forêt de Soignes                                                        Banket van de Vrienden van het Zoniënwoud


Quand ?                                                                                     Wanneer ?


Vendredi 25 octobre                                                                Vrijdag 25 oktober
à 12h15                                                                                      om 12u15


Où ?                                                                                           Waar ?


Le Divin Caprice                                                                       Le Divin Caprice


96, avenue Houba de Strooper                                                  Houba de Strooperlaan, 96
1020- Bruxelles (Laeken)                                                           1020- Brussel (Laken)
STIB : métro 6 ou tram 19 arrêt : Stuyvenbergh                        MIVB: metro tram 6 of tram 19, halte: Stuyvenbergh

                                                                                                 

Apéritif offert par notre association                                             Aperitief aangeboden door onze vereniging

Menu Caprice gourmand                                                         Menu  Caprice gourmand


avec une demi-bouteille de vin et de l’eau                                 met één halve fles wijn en water
- choix  entre quatre entrées                                                       - keuze tussen vier voorgerechten
- choix entre quatre plats                                                             - keuze tussen vier gerechten
- choix entre quatre desserts                                                       - keuze tussen vier nagerechten
- un café ou un thé                                                                       - één koffie of één thee

46 € par convive à payer                                                             46 € per gast te betalen
avant le 15 octobre sur le compte n°                                           vóór 15 oktober  op rekening nr
BE04 2100 5186 3831                                                                 BE04 21005186 3831
des Amis de la forêt de Soignes, asbl                                         van de Vrienden van het Zoniënwoud, vzw

Info : X. Lejeune (02 469 13 57)                                                  Info : X. Lejeune (02 469 13 57)

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 17/09/2109

 

HERMAN VAN ROMPUY BENOEMD TOT VOORZITTER VAN DE STICHTING ZONIËNWOUD

 

Terwijl de Stichting in juni jl. werd opgericht, moest de Raad van Bestuur, bestaande uit 6 leden (2 per Regio) en een voorzitter, nog worden benoemd.

 De eerste vergadering van de RB heeft plaatsgevonden deze dinsdag 17 september.

Het is de voormalige minister en voorzitter van de Europese Raad,Herman Van Rompuy die tot voorzitter werd verkozen.

 

De Stichting Zoniënwoud wordt eindelijk realiteit. Deze Stichting heeft als belangrijkste doelstelling te werken aan de bescherming van de
natuurlijke rijkdom van het woud en, daarnaast, de activiteiten van de belangrijkste spelers van het woud te coördineren. De oprichting van de
Stichting Zoniënwoud werd in de zomer van 2018 beslist door de parlementen van de drie Gewesten. De drie decreten bepalen de draagwijdte van
haar activiteiten en het kader waarbinnen ze kan werken.

 

Sinds 2008 werken de drie Gewesten samen aan de realisatie van de “Structuurvisie voor het Zoniënwoud”.

In dit kader hebben de bevoegde ministers in 2012 een intergewestelijk akkoord ondertekend dat een overlegstructuur voor het Zoniënwoud

in het leven roept.

Zo is er sindsdien overleg met de “stakeholders van het woud” (burgers en verenigingen binnen het “Platform Zoniënwoud"),

 met de politieke mandatarissen uit de omgeving van het Zoniënwoud en met de betrokken administraties op gewestelijk niveau.

Vandaag wil de Stichting Zoniënwoud de slagkracht van de samenwerking versterken door de oprichting van een permanente structuur die

 overlegvormen zal vergemakkelijken (in de zin van artikel 27 van de wet van 27 juni 1921 over de verenigingen zonder winstgevend doel).

 

De Stichting Zoniënwoud streeft vier grote doelstellingen na:

  • Het proces van de realisatie van de intergewestelijke structuurvisie ter harte nemen, met inbegrip van de participatie van het publiek en de communicatie daarover;
  • De projectopvolging en het zoeken naar (co-)financiering voor de projecten;
  • Het onthaal van het publiek;
  • De coördinatie van de dataverzameling en de interne informatie-uitwisseling.

De maatschappelijke zetel van de Stichting Zoniënwoud zal in de gebouwen van het Rood Klooster ondergebracht worden, eigendom van het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De coördinatie van alle activiteiten van de Stichting, en vooral het beheer van processen en communicatie, gebeurt vanaf deze site.

De poort Groenendaal (Vlaams Gewest) zal voor het grote publiek de belangrijkste toegangspoort tot het Zoniënwoud vormen. Het bezoekersonthaal van

het Zoniënwoud wordt aan deze poort gevestigd.

Aan de poort van La Hulpe (Waals Gewest) wordt tot slot het rijke verleden en de kennis omtrent het Zoniënwoud toegankelijk gemaakt. Het

activiteitencentrum voor gegevensinzameling en informatie- uitwisseling zal dus vanuit de poort van het Kasteel van La Hulpe gecoördineerd worden.

 

 Meer informatie hierover:     Leefmilieu Brussel - BIM

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13.02.2019

13 bijkomende hectaren van het Engelandplateau in Ukkel

beschermd als site Natura 2000

 © Machteld Gryseels

 

 De Regering heeft  op 7 februari in laatste lezing de wijziging bekrachtigd van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24

september 2015 betreffende het Natura 2000-gebied “Bosgebieden en open gebieden in het zuiden van het Brussels Gewest” met 13 hectaren

uitbreiding van het Engelandplateau. 

 

 LEES MEER

 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Het Zoniënwoud bij de finalisten voor de “Natura 2000 Award”    

Op maandag 23 mei werden de Natura 2000-prijzen uitgereikt in het Berlaymontgebouw te Brussel.

Ook in 2016 werd het Zoniënwoud geselecteerd als finalist uit 83 inzendingen.

In de categorie “netwerken en grensoverschrijdende samenwerking”, sprong het woud eruit vanwege de goede samenwerking tussen de 3 gewesten bij de uitvoering van het richtplan.

Die samenwerking leidde vanaf 2009 tot zichtbare resultaten: opmaak van een gezamenlijke wandelfolder, aanmaak van een officiële website van het Zoniënwoud, oprichting van een overlegplatform met verscheidene actoren. In 2013 startte het “LIFE+ OZON”-project dat de ecologische versnippering van het Zoniënwoud aanpakt, via de bouw of de inrichting van faunapassages (ecoduct, ecotunnels, ecobuizen, enz.).

Links:

Website by woluweb light nospace mini

© 2019 Amis de la Forêt de Soignes - Zonienwoud Vrienden