Agenda - Nieuws

 

Kandidatenlijst Vragenlijst over de natuur

De ware aard van politieke partijen


Ter voorbereiding van de regionale verkiezingen in mei 2019, hebben een veertigtal collectieven en verenigingen, waaronder de Vrienden van het

Zoniënwoud, actief  op het gebied van de natuur in Brussel, een vragenlijst voor de kandidatenlijsten samengesteld. Het is onderverdeeld in 15 thema's,

en heeft tot doel hun posities te kennen inzake prioriteiten voor biodiversiteit in onze hoofdstad: groen netwerk, waterbeheer, de integratie van

biodiversiteit in de stadsplanning, milieubewustzijn,...

 

U kunt nu de antwoorden van de kandidatenlijsten raadplegen op de site www.biodivercity.brussels    

  om in mei met volle kennis van zaken te kunnen  stemmen, rekening houdend met de belangrijkste biodiversiteitskwesties in Brussel.

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

   

Programma wandelingen 2019

Op ontdekking langs
de Brusselse waterlopen
en hun valleien

van april tot oktober 2019

logo

 

 

   
   Ben je geïnteresseerd in de Brusselse rivieren van het Zennebekken en wil je er tijdens een wandeling langs het water meer over leren? Van april tot oktober 2019 stelt Coördinatie Zenne je een programma van geleide wandelingen langs de verschillende Brusselse waterlopen voor. 

Met het water als leidraad laat de gids je de valleien en hun rivier ontdekken. 
Hij vertelt over hun natuurlijk erfgoed, hun geschiedenis, de zuivering en de kwaliteit van het water en toekomstige projecten.

Afspraak aan de Molenbeek, de Geleytsbeek, de Woluwe, de Woluwe en haar bronnen, de Neerpedebeek, de Zenne en het kanaal


Praktische info en inschrijven: www.coordinatiezenne.be

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

ONZE VOLGENDE ALGEMENE VERGADERING

 

 

De voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vrienden van het Zoniënwoud nodigt u uit om deel te nemen aan

de Algemene Vergadering van de vereniging die zal doorgaan op

 

ZATERDAG 4 MEI 2019 VAN 15 TOT 18 UUR 

 

IN DE ZAAL VAN DE VZW ZONNEBLOEM  - TOURNAY -SOLVAY PARK

 Terhulpsesteenweg, 199    1170 Brussel

NMBS Station van Bosvoorde   MIVB Tram 8  -  Bus 17 - 95

 

D A G O R D E 

14.30    Onthaal van de deelnemers

15.00    Opening van de Algemene vergadering

              Notulen van de AV van 2018

              Activiteiten in 2018

              Financieel verslag van 2018 en begroting voor 2019

              Kwijting aan de beheerders

              Ontslag/verkiezing van volwaardige leden/beheerders

              Aankondigingen en diversen

17.00     Koffietafel

Om kandidaat volwaardig lid en/of beheerder te worden, gelieve een sollicitatiebrief vóór 31 maart 2019 te versturen aan de secretaresse Claire Parisel,

Groenendaalsesteenweg, 125  -  1560 Hoeilaart.

 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

PATRICK VERHAEGHE'S DENDROLOGISCHE WANDELINGEN: HET LEYBEEKPARK

 

 

Onze beheerder en boomkundige, Patrick VERHAEGHE van de Vrienden van het Zoniënwoud, organiseert al drie jaar lang

 korte wandelingen gewijd  aan de parken van de Woluwe.

 

Dit is een gelegenheid om met hem het Leybeekpark te ontdekken .

Dit park ligt in de buurt van het Wienerplein en beschikt over verschillende vijvers en plantensoorten

uit Europa, Noord-Amerika en Azië ....

 

 

 Het Leybeekpark

 

Zaterdag 11 mei 2019. Afspraak aan bushalte 95 (eindpunt), Wienerplein om 14.00 uur. 

Duur van het bezoek: ongeveer 2 uur. Open bezoek voor iedereen.

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 Het Milieufestival viert zijn 20-jarig bestaan!

 

 

Drie dagen feest en animatie rond het thema "Duurzame Generaties"!

 

 

Op 31 mei en 1 en 2 juni vieren alle Duurzame Generaties van Brussel de 20ste verjaardag van het Milieufestival!

 

 

Het feest begint op vrijdagavond met de Happy Ears Party, een megadansavond. Op zaterdag gaat het feest gewoon verder met Ideate4Climate, een hackathon in het BEL op de Thurn & Taxis-site, en op zondag is er dan in het Jubelpark het traditionele Milieufeest, met tal van muzikale en ludieke activiteiten voor het hele gezin.

Ontdek ons Facebook-evenement!

 

Doe mee!

 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 13.02.2019

13 bijkomende hectaren van het Engelandplateau in Ukkel

beschermd als site Natura 2000

 © Machteld Gryseels

 

 De Regering heeft  op 7 februari in laatste lezing de wijziging bekrachtigd van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24

september 2015 betreffende het Natura 2000-gebied “Bosgebieden en open gebieden in het zuiden van het Brussels Gewest” met 13 hectaren

uitbreiding van het Engelandplateau. 

 

 LEES MEER

 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Het Zoniënwoud bij de finalisten voor de “Natura 2000 Award”    

Op maandag 23 mei werden de Natura 2000-prijzen uitgereikt in het Berlaymontgebouw te Brussel.

Ook in 2016 werd het Zoniënwoud geselecteerd als finalist uit 83 inzendingen.

In de categorie “netwerken en grensoverschrijdende samenwerking”, sprong het woud eruit vanwege de goede samenwerking tussen de 3 gewesten bij de uitvoering van het richtplan.

Die samenwerking leidde vanaf 2009 tot zichtbare resultaten: opmaak van een gezamenlijke wandelfolder, aanmaak van een officiële website van het Zoniënwoud, oprichting van een overlegplatform met verscheidene actoren. In 2013 startte het “LIFE+ OZON”-project dat de ecologische versnippering van het Zoniënwoud aanpakt, via de bouw of de inrichting van faunapassages (ecoduct, ecotunnels, ecobuizen, enz.).

Links:

Website by woluweb light nospace mini

© 2019 Amis de la Forêt de Soignes - Zonienwoud Vrienden