Agenda - Nieuws

 

 
Journées bruxelloises de l'Eau 2019
Brusselse Waterdagen 2019

du dimanche 17 au dimanche 24 mars 2019
van zondag 17 tot zondag 24 maart 2019
         
  Du dimanche 17 au dimanche 24 mars 2019, se dérouleront les Journées bruxelloises de l’Eau: une belle occasion de mettre le patrimoine bleu de notre capitale à l’honneur et d’inciter les bruxellois à retrouver le fil de l’eau! 

Nous vous invitons à profiter de l’occasion pour faire connaître vos activités et partager vos connaissances sur le thème de l’eau. Les activités que vous voudriez organiser doivent être accessibles au grand public et gratuites: 
 • les visites guidées le long des cours d’eau, animations nature et visites d’ouvrages se dérouleront idéalement le dimanche 24 mars;
 • films, conférences et activités batraciens seront plutôt organisés en semaine;
 • cinq ou six ‘Rendez-vous au bord de l’eau’, répartis équitablement sur l’ensemble de la Région lanceront les festivités, en principe le dimanche 17 mars.
En fonction de vos propositions, un programme d’activités sera compilé et les ‘Rendez-vous au bord de l’eau’ seront constitués. Ces ‘Rendez-vous au bord de l’eau’ regrouperont, par vallée, acteurs et activités dans un lieu stratégique lié à l’eau en collaboration avec les autorités communales. Précédés d’un petit déjeuner ou suivis d’un apéro ou d’un goûter, avec des activités adaptées aux enfants et au grand public, ils veulent renforcer les synergies entre acteurs et citoyens grâce à une approche conviviale de l’eau. 

Une campagne ‘Ici commence la mer’ sera lancée à cette occasion. Elle permettra aux collectifs citoyens et aux communes qui le souhaitent de taguer les avaloirs, avec pochoir et peinture biodégradable mis à leur disposition, pour inciter les bruxellois à ne rien y jeter.

En semaine, un programme scolairesera proposé pour sensibiliser les jeunes décideurs de demain (au tarif scolaire habituel). 

Une grande campagne de communication entourera l’événement. Nous comptons volontiers sur votre collaboration pour faire de ces Journées bruxelloises de l’Eau un grand succès. D’avance, nous vous remercions.

Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire. 
Vos remarques et suggestions sont les bienvenues!
  Van zondag 17 tot zondag 24 maart 2019 zijn het de Brusselse Water-
dagen
: het blauwe patrimonium van de hoofdstad staat een week lang in de kijker en de Brusselaars kunnen ‘Brussel langs het water’ herontdekken.

We nodigen u uit om uw activiteiten en kennis rond het thema water te delen. De activiteiten moeten gratis en toegankelijk zijn voor het grote publiek: 
 • geleide wandelingen langs een waterloop, natuuranimaties en bezoeken van kunstwerken gebeuren het best op zondag 
  24 maart
  ;
 • films, lezingen en amfibieën spotten, plannen we eerder 
  tijdens de week;
 • vijf of zes ‘Afspraken aan de waterkant’ verspreid over het hele gewest zullen de festiviteiten starten zondag 17 maart.
In functie van uw voorstellen zullen we eenactiviteitenprogramma samenstellen en de ‘Afspraken aan de waterkant’ uitwerken. Deze ‘Afspraken aan de waterkant’ zullen per vallei op een strategische plek plaatsvinden. Ze brengen actoren en activiteiten bijeen in samenwerking met de gemeentelijke autoriteiten. Er kan gestart worden met een ontbijt of er volgt een aperitief of vieruurtje. De Waterdagen willen groot en klein op een gezellige manier rond water samenbrengen en de synergie tussen actoren en burgers versterken. 

Een campagne ‘Hier begint de zee’ 
wordt gelanceerd. Deelnemende burger-
collectieven en gemeenten krijgen de kans rioolputjes te markeren met ‘Hier begint de zee’ met sjablonen en biologisch afbreek-
bare verf, die worden aangeleverd. Zo willen we de Brusselaars aanmoedigen om niets in de riolen te gooien. 

Tijdens de week wordt een school-
programma
 aangeboden om de jongeren - de beslissers van morgen - te sensibiliseren (aan het gangbare schooltarief). 

Een grote communicatiecampagne zal de Waterdagen in goede banen leiden. We willen samen met u van de Brusselse Waterdagen een succesverhaal maken. Alvast hartelijk dank. 

Aarzel niet om ons te contacteren voor bijkomende informatie. 
Ook opmerkingen en suggesties zijn altijd welkom!
 
         
         
  Faites-nous part avant 
le 21 décembre 2018
 de votre souhait de collaborer à ces journées de l’eau par retour de mail à

Nous reviendrons vers vous pour préciser votre collaboration dès que nous aurons une vue d’ensemble des activités. 

Vous trouverez plus d’informations surwww.coordinationsenne.be.
  Laat ons vóór 21 december 2018weten of u wil meewerken aan de Brusselse Waterdagen door een mail te sturen naar

We contacteren u van zodra we zicht hebben op alle binnengekomen activiteiten en concretiseren dan onze samenwerking.

Meer informatie vindt u op onze websitewww.coordinatiezenne.be.
 
         
 
  Coordination Senne-Coördinatie Zenne, 
pour Bruxelles Environnement / voor Leefmilieu Brussel,
avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale / 
met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Akenkaai 2bis quai des Péniches, 1000 Brussel/Bruxelles
TEL.: 02 206 12 07 
www.coordinationsenne.be - www.coordinatiezenne.be

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

INHULDIGING VAN DE MICHEL MAZIERS EIK

 

ZATERDAG 30 MAART 2019 OM 15 UUR

 

 

Als eerbetoon aan Michel Maziers zal een opmerkelijke boom, een zomereik, zijn naam dragen.

Hij bevindt zich op het kruispunt van de Tamboerdreef, het Caudaal- en Bunzingenvoetpad en wordt op de verjaardag van zijn overlijden ingehuldigd.

Michel Maziers was gepassionneerd door het Zoniënwoud en zeer toegewijd aan zijn bescherming.

Hij schreef er talrijke artikels over en publiceerde een meesterlijk werk:

" Histoire d'une forêt péri-urbaine. Soignes sous la coupe de la Société Générale (1822-1843)"  (Editions de l'Université de Bruxelles - 1994).

Hij fungeerde als secretaris-generaal van de Vrienden van het Zoniënwoud van 2002 tot 2018. Hij was redacteur van ons

driemaandelijks tijdschrift 'Soignes-Zoniën' en schreef er veel artikels.

 

 

AFSPRAAK OP ZATERDAG 30 MAART 2019 OM 13U45 AAN HET WIENERPLEIN IN BOSVOORDE,

AAN DE TRAMHALTE VAN LIJN 8.

OM 14 UUR: VERTREK VAN DE WANDELING NAAR HET EIKENDALPAD ( ONGEVEER 5 KM HEEN EN TERUG).

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

ONZE VOLGENDE ALGEMENE VERGADERING

 

 

De voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vrienden van het Zoniënwoud nodigt u uit om deel te nemen aan

de Algemene Vergadering van de vereniging die zal doorgaan op

 

ZATERDAG 4 MEI 2019 VAN 15 TOT 18 UUR 

 

IN DE ZAAL VAN DE VZW ZONNEBLOEM  - TOURNAY -SOLVAY PARK

 Terhulpsesteenweg, 199    1170 Brussel

NMBS Station van Bosvoorde   MIVB Tram 8  -  Bus 17 - 95

 

D A G O R D E 

14.30    Onthaal van de deelnemers

15.00    Opening van de Algemene vergadering

              Notulen van de AV van 2018

              Activiteiten in 2018

              Financieel verslag van 2018 en begroting voor 2019

              Kwijting aan de beheerders

              Ontslag/verkiezing van volwaardige leden/beheerders

              Aankondigingen en diversen

17.00     Koffietafel

Om kandidaat volwaardig lid en/of beheerder te worden, gelieve een sollicitatiebrief vóór 31 maart 2019 te versturen aan de secretaresse Claire Parisel,

Groenendaalsesteenweg, 125  -  1560 Hoeilaart.

 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

PATRICK VERHAEGHE'S DENDROLOGISCHE WANDELINGEN: HET LEYBEEKPARK

 

 

Onze beheerder en boomkundige, Patrick VERHAEGHE van de Vrienden van het Zoniënwoud, organiseert al drie jaar lang

 korte wandelingen gewijd  aan de parken van de Woluwe.

 

Dit is een gelegenheid om met hem het Leybeekpark te ontdekken .

Dit park ligt in de buurt van het Wienerplein en beschikt over verschillende vijvers en plantensoorten

uit Europa, Noord-Amerika en Azië ....

 

 Het Leybeekpark

 

Zaterdag 11 mei 2019. Afspraak aan bushalte 95 (eindpunt), Wienerplein om 14.00 uur. 

Duur van het bezoek: ongeveer 2 uur. Open bezoek voor iedereen.

 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 13.02.2019

13 bijkomende hectaren van het Engelandplateau in Ukkel

beschermd als site Natura 2000

 © Machteld Gryseels

 

 De Regering heeft  op 7 februari in laatste lezing de wijziging bekrachtigd van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24

september 2015 betreffende het Natura 2000-gebied “Bosgebieden en open gebieden in het zuiden van het Brussels Gewest” met 13 hectaren

uitbreiding van het Engelandplateau. 

 

 LEES MEER

 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Het Zoniënwoud bij de finalisten voor de “Natura 2000 Award”    

Op maandag 23 mei werden de Natura 2000-prijzen uitgereikt in het Berlaymontgebouw te Brussel.

Ook in 2016 werd het Zoniënwoud geselecteerd als finalist uit 83 inzendingen.

In de categorie “netwerken en grensoverschrijdende samenwerking”, sprong het woud eruit vanwege de goede samenwerking tussen de 3 gewesten bij de uitvoering van het richtplan.

Die samenwerking leidde vanaf 2009 tot zichtbare resultaten: opmaak van een gezamenlijke wandelfolder, aanmaak van een officiële website van het Zoniënwoud, oprichting van een overlegplatform met verscheidene actoren. In 2013 startte het “LIFE+ OZON”-project dat de ecologische versnippering van het Zoniënwoud aanpakt, via de bouw of de inrichting van faunapassages (ecoduct, ecotunnels, ecobuizen, enz.).

Links:

Website by woluweb light nospace mini

© 2019 Amis de la Forêt de Soignes - Zonienwoud Vrienden