Agenda

 


 

DAG VAN HET ZONIËNWOUD 2017

 

 

 

Op zondag 15 oktober 2017 wordt de Dag van het Zoniënwoud georganiseerd in het Rood-Klooster en aan de vijf andere toegangspoorten tot het bos (Ukkel-Bosvoorde, Groenendaal, Jezus-Eik, Tervuren en Terhulpen) en in het bos. Deze dag is een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in samenwerking met Vlaanderen en Wallonië.

2017 is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het Jaar van de Natuur in de Stad. Leefmilieu Brussel  nodigt je uit om de natuur in de stad te (her)ontdekken. De Dag van het Zoniënwoud maakt daar natuurlijk deel van uit.

De Week van het Bos wordt al 35 jaar in Vlaanderen georganiseerd (van 8 tot 15 oktober). De activiteiten van 15 oktober zijn opgenomen in het programma van de Dag van het Zoniënwoud.

De activiteiten van de Dag van het Zoniënwoud worden ook afgestemd op het "Week-end du Bois et des Forêts d'Ardenne". De editie van 2017 loopt van 13 tot 15 oktober.

De hele dag zullen animaties, bezoeken en diverse activiteiten worden aangeboden, met voor elk wat wils: natuur, erfgoed, kunst, sport, ambachten... Alles staat in het teken van de gekende en minder gekende facetten van het bos en zijn actoren.

 

Z O N D A G   1 5  - 10 - 2 0 1 7

M A A K   K E N N I S    M E T    D E    M E N S E N    A C H T E R    H E T    B O S    V A N

10  T O T   1 6   U U R 

 

B E K I J K    H I E R    H E T    P R O G R A M M A 

 

 

Onze vereniging zal aanwezig zijn op de binnenplaats van het Rood-Klooster en organiseert er een... 

Wandeling met vrienden

VOLWASSENEN EN KINDEREN, ONDER BEGELEIDING | FR
Vertrekpunt: Binnenplaats van het Rood-Klooster
Uur / duur: 14.30 u. / Een uurtje
Beschrijving: De vereniging ‘Vrienden van het Zoniënwoud’ waakt al  meer dan honderd jaar over het behoud van de natuur en de landschapswaarde van het Zoniënwoud. Niemand beter dan zij kent het patrimonium en zijn uitdagingen! Spreek af met vrienden en laat je op sleeptouw nemen door deskundigen. Gids: J. Sténuit.
Aantal deelnemers, max.: 20
Talen: FR
Geschikt voor: Volwassenen en kinderen, onder begeleiding
Info: www.amisdesoignes-zonienwoudvrienden.be

Aan onze infostand kan je  terecht met al je vragen en om jouw bosindrukken met ons te delen: 

Plaats van afspraak: Centrale binnenplaats van het Rood Klooster
Uren: Van 10 tot 16 uur
Beschrijving: Steunend op een eeuw lang kennis, verdediging en actie, beschikt de asbl Les Amis de la Forêt de Soignes/vzw De Vrienden van het Zoniënwoud over een massa informatie maar ook anekdotes om met u te delen. Het publiek zal zijn indrukken kunnen delen met gepassioneerde begeleiders.
Aantal deelnemers, max.: +
Talen: NL / FR
Geschikt voor: Iedereen
 
ZONDAG 15 OKTOBER 2017: EEN UNICUM OM HET ZONIËNWOUD
ANDERS TE ONTDEKKEN EN TE BELEVEN!

                                                                

 

Het Zoniënwoud bij de finalisten voor de “Natura 2000 Award”    

 

Op maandag 23 mei werden de Natura 2000-prijzen uitgereikt in het Berlaymontgebouw te Brussel.

Ook in 2016 werd het Zoniënwoud geselecteerd als finalist uit 83 inzendingen.

In de categorie “netwerken en grensoverschrijdende samenwerking”, sprong het woud eruit vanwege de goede samenwerking tussen de 3 gewesten bij de uitvoering van het richtplan.

Die samenwerking leidde vanaf 2009 tot zichtbare resultaten: opmaak van een gezamenlijke wandelfolder, aanmaak van een officiële website van het Zoniënwoud, oprichting van een overlegplatform met verscheidene actoren. In 2013 startte het “LIFE+ OZON”-project dat de ecologische versnippering van het Zoniënwoud aanpakt, via de bouw of de inrichting van faunapassages (ecoduct, ecotunnels, ecobuizen, enz.).

 

Links:

 

 

 

 

Website by woluweb light nospace mini

© 2018 Amis de la Forêt de Soignes - Zonienwoud Vrienden