Leefmilieu Brussel

♦  L E E F M I L I E U    B R U S S E L   ♦

 B I M     BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER

stelt ons ter beschikking een brochure die zich richt tot alle gebruikers van het Zoniënwoud; Brusselaars maar ook onze Vlaamse en Waalse buren en de toeristen op doorreis in onze groene hoofdstad.

 

Het doel?  Het Zoniënwoud in zijn vele aspecten helpen ontdekken en waarderen. De geschiedenis, de landschappen, de geologie, de fauna en flora... het staat allemaal beschreven, evenals de verschillende aangewende middelen voor bosbeheer: beheerplan, reglementen, recreatieve voorzieningen, Natura 2000 sites, beschermde sites, bosbouwkundige ingrepen...

 

>   Lees meer over het Zoniënwoud

   Meer info  ⇒  www.leefmilieu.brussels