Zoniën: het stedelijke woud

De ontwikkeling van het zuidoostelijke deel van de Brusselse vijfhoek verliep helemaal anders dan in het noorden of het westen van de stad. Het Zoniënwoud speelde daar een grote rol in. Dat besluit architect Lee Christopher Roland in zijn artikel 'Als we door het bos de stad niet meer zien: voor een gezamenlijke analyse van het Zoniënwoud en de verstedelijking'.

Het Zoniënwoud was een bron van brandstof, bouwmateriaal en voedsel. De handel in die goederen gaf het wegennet vorm, van het woud tot aan de dokken in het centrum van Brussel. Halfweg de 19de eeuw kwam de grootste helft van het Zoniënwoud, zo'n 7.000 hectare in privéhanden. Residentiële wijken, parken en zelfs landbouwpercelen schoten als paddenstoelen uit de grond. Ruim 40 pagina's interessante lectuur tonen hoe stad en bos elkaar beïnvloed hebben, van de Karolingische tijd tot nu.

 

             Lees meer >>>    Het elektronisch wetenschappelijk tijdschrift voor onderzoek over Brussel: www.brusselsstudies.be