Voordrachten en Tentoonstellingen

VORMINGSCONFERENTIE

 

 

STEDELIJKE BIODIVERSITEIT -  NATUUR IN BRUSSEL

 

23 APRIL 2018

 

image 0

 

 

Stedelijke biodiversiteit — Natuur in Brussel
Stand van zaken en uitdagingen van de biodiversiteit in Brussel
Maandag 23 april 2018 – 09:00–17:00
Leefmilieu Brussel – Tour & Taxis - Zaal BEL
Een vormingsconferentie aangeboden door Leefmilieu Brussel 
en georganiseerd door Apis Bruoc Sella In het kader van het Competentiecentrum ecologisch stadsbeheer van Leefmilieu Brussel
image 4
image 5
Brussel is een groene stad. Bossen en wouden, parken en groene ruimten, privétuinen, landbouwgronden, braakliggende terreinen, speeltuinen, begraafplaatsen ... beslaan bijna 50% van het oppervlak, dit is ongeveer 8.000 hectare. Brussel herbergt veel natuurlijke schatten, soms ook op onvermoede plaatsen: op trottoirs, langs wegen, in tussenruimten...

Alle aanwezige soorten, zoals bacteriën, schimmels, planten en dieren, maar ook hun genetisch erfgoed en de interacties die ze tussen hen en hun ecosystemen voortbrengen, vormen de Brusselse biodiversiteit.

Deze biodiversiteit is vandaag helaas bedreigd. De toenemende verstedelijking die de specifieke habitat van flora en fauna fragmenteert, vervuiling, klimaatverandering, het intensief gebruik van sommige groene ruimtes of nog, de komst van invasieve uitheemse soorten, maken veel levende diersoorten kwetsbaar of vormen een directe bedreiging voor hun overleven. Brussel staat vandaag voor vele uitdagingen en iedereen kan, op zijn niveau, handelen om het te vrijwaren.

De dag zal toelaten om :
• De verschillende vormen van stedelijke biodiversiteit te ontdekken
• De specifieke kenmerken van Brussel op vlak van erosie en bescherming van de biodiversiteit te begrijpen
• De instrumenten voor het monitoren en visualiseren van biodiversiteit die het Bussels Hoofdstedelijk Gewest voorstelt te ontdekken
• Inspiratie te vinden bij initiatieven die werken aan vernieuwing en ontwikkeling van de stedelijke natuur
• Medestanders te ontmoeten op vlak van het beheer van de biodiversiteit in openbare en private ruimtes
Programma

Deel 1 — De erosie van de biodiversiteit, ook in Brussel  ?

Inleiding en voorstelling van de dag
Sophie Maerckx - Apis Bruoc Sella

Het verlies van biodiversiteit in de stad: oorzaken, gevolgen en oplossingen

René-Marie Lafontaine - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

De monitoring van de biodiversiteit in het Brussels Gewest

Mathias Engelbeen - Leefmilieu Brussel

Het Brussels ecologisch netwerk en de Biologische Waarderingskaart van het Brussels Gewest
Fabien Genart - Leefmilieu Brussel

Deel 2 — Overzicht van de Brusselse biodiversiteit

Inventaris van de flora in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Ruimtelijke analyse en recente veranderingen
   
Luc Allemeersch - Paleo-ecoloog en voormalig projectmedewerker Plantentuin Meise

Vogels en kikvorsachtigen in Bruxelles – Atlas en opvolging
   
Alain Paquet - Natagora/AVES

Algemene informatie over zoogdieren – Focus op vleermuizen in Brussel
   
Claire Brabant - Natagora

Paddenstoelen in Brussel – Atlas, stand van zaken en uitdagingen
   
Roosmarijn Steeman - Natuurpunt

Deel 3 — Biodiversiteit kennen, evalueren en beschermen

Juridische en regelgevende basis op vlak van natuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   
Mathieu Fain - Leefmilieu Brussel

Middelen voor de evaluatie van de biodiversiteit en ecosysteemdiensten
   
Nicolas Vereecken - Université libre de Bruxelles

Tools voor participatieve monitoring van biodiversiteit – Het project “Belles de ma rue”
   
Jean-François Gheysen - Gemeente Sint-Gillis

Deel 4 — De integratie van de natuur op alle niveaus

De natuur in de gebouwen en rondom
   
Frederic Luyckx - CERAA

De natuur in de openbare ruimten: ontvangst van gierzwaluwen, zwaluwen en mussen
   
Etienne Erik et Nathalie Dombard - Gemeente Sint-Gillis

De natuur in de groene ruimten
   
Christophe Bourgois - Gemeente Anderlecht
Informaties
 
Plaats
 : Leefmilieu Brussel - Thurn & Taxis-site - Bel zaal
Havenlaan 86C / 3000 - 1000 Brussel
 
Datum
 : Maandag 23 april 2018 - 09:00–17:00

Doelpubliek : Gemeentelijke beheerders en teamleiders van Groene Ruimten, Leefmilieu Brussel, Stedenbouw, Milieuraadgeving, tuin- en parkaannemers, studiebureaus, publieke en private planologen en stedebouwkundigen, zelfstandige tuinaanleggers en boomkwekers

Info : Apis Bruoc Sella - Jeremy Bette 

02/672 14 27

Inschrijvingen : Online. Verplicht en gratis inschrijving

Website by woluweb light nospace mini

© 2018 Amis de la Forêt de Soignes - Zonienwoud Vrienden