Raad van Beheer - Statuten

 

 

Trois Fontaines façade château avec étang 0

© M. Maziers       Kasteel van Drij-Borren

 

Onze Raad van Beheer is de motor van onze vereniging en komt 8 à 9 maal per jaar samen. Tijdens deze vergaderingen worden de lopende zaken behandeld met betrekking tot het financieel beheer van de vereniging, het secretariaat, het opstellen van artikels voor het tijdschrift, de organisatie van wandelingen enz.

Ook meer specifieke dossiers worden behandeld betreffende het beschermen van het ecosysteem dat gevormd wordt door het Zoniënwoud, het Meerdalwoud en het Hallerbos. De beheerders van onze vereniging nemen individueel ook deel aan andere informatie- en overlegvergaderingen.

 

 

 

De Raad van Beheer bestaat uit volgende leden

Voorzitter  Jacques STENUIT 
Ondervoorzitter Serge LAURENT
Schatbewaarder Marco RANIERI
Secretaresse, tijdschrift Claire PARISEL
Adjunct-secretaresse Nicole DELVAUX
Website Julien DUPLAT, Daniel LETIEXHE

Verantwoordelijke

voor de wandelingen

Serge LAURENT
Beheerders

Steve BRAEM, Guy HOUVENAGHEL, Karin STEVENS,
Emmanuel en Guy VAN DE PUTTE, 
Patrick VERHAEGHE

Om de statuten van onze vereniging te raadplegen, klik hier.

Website by woluweb

© 2020 Amis de la Forêt de Soignes - Zonienwoud Vrienden