Raad van Beheer - Statuten

 

 

Trois Fontaines façade château avec étang 0

© M. Maziers       Kasteel van Drij-Borren

 

Onze Raad van Beheer is de motor van onze vereniging en komt 8 à 9 maal per jaar samen. Tijdens deze vergaderingen worden de lopende zaken behandeld met betrekking tot het financieel beheer van de vereniging, het secretariaat, het opstellen van artikels voor het tijdschrift, de organisatie van wandelingen enz.

Ook meer specifieke dossiers worden behandeld betreffende het beschermen van het ecosysteem dat gevormd wordt door het Zoniënwoud, het Meerdalwoud en het Hallerbos. De beheerders van onze vereniging nemen individueel ook deel aan andere informatie- en overlegvergaderingen.

 

 

 

De Raad van Beheer bestaat uit volgende leden

Voorzitter  Julien DUPLAT
Ondervoorzitter Emmanuel VANDE PUTTE
Penningmeester Marco RANIERI
Secretaresse Anne TELLER
Adjunct-secretaresse Jeannine HENDRIX
Tijdschrift Steve BRAEM
Website Julien DUPLAT en Daniel LETIEXHE

Wandelingen

Serge LAURENT en Raquel SEVILLA
Bedreigde randen Karin STEVENS
Andere leden

 Claire PARISEL, Florence VANDEN EEDE,

 Guy VANDE PUTTE

Om de statuten van onze vereniging te raadplegen, klik hier.