Evolutie van het gebouw

 

Het kasteel van Drij-Borren: een miskende parel in het Zoniënwoud

 

De overblijfselen van dit in 1986 geklasseerde kasteeltje zijn de laatste getuigen van de oude boskasteeltjes in ons land.

Reeds in 1329 bestond daar een slottoren; slechts een muur is wat er nu van overblijft. Later werden andere gebouwen opgetrokken die een L-vormig kasteeltje vormden. Het diende als jachtslot voor de Hertogen van Brabant (14de eeuw). De stenen achtergevel dateert van de 15de eeuw evenals de grote zaal versierd met een gotieke schouw. De warantmeester (of bewaker van het bos) verbleef in deze zaal samen met zijn wachters. Sindsdien diende Dij-Borren ook als gevangenis voor stropers en andere misdadigers. Rond 1584 werd de vestingtoren in brand gestoken. Filips II liet de toren terug opbouwen; het huidige gebouw dateert grotendeels van die periode. Vanaf 1786 werd het als boswachterhuis gebruikt.

Na de restauratie door de Raad van Drij-Borren vzw van 1973 tot 1976, werden er tentoonstellingen georganiseerd over het Zoniënwoud en zijn bosranden tot 1999. Sindsdien is het gebouw niet meer toegankelijk.

 

 

     1329 Donjon 0                   1355 Donjon et chapelle            1410 Grote zaal en gevangenis   

                       1329  De slottoren                                    1355  Slottoren en kapel                        1410 + grote zaal en gevangenis 

 

 

    1659 fournil fin 15e s.                   1659 plus douves                     1802 Maison forestière

      1659 + bakhuis (einde 15e eeuw?)                             1659 + slotgracht                                           1802   Maison forestière

 

 

 

   1802 + annexes,   chapelle et douves                   1963 Façade postérieure                         1973 76 Restauratiewerken 

  1802 met bijgebouwen maar zonder                             1963  Achtergevel                                        1973-76  Restauratiewerken

   kapel en slotgracht