Evolutie van het gebouw

 

Het kasteel van Drij-Borren: een miskende parel in het Zoniënwoud

 

De overblijfselen van dit in 1986 geklasseerde kasteeltje zijn de laatste getuigen van de oude boskasteeltjes in ons land.

Reeds in 1329 bestond daar een slottoren; slechts een muur is wat er nu van overblijft. Later werden andere gebouwen opgetrokken die een L-vormig kasteeltje vormden. Het diende als jachtslot voor de Hertogen van Brabant (14de eeuw). De stenen achtergevel dateert van de 15de eeuw evenals de grote zaal versierd met een gotieke schouw. De warantmeester (of bewaker van het bos) verbleef in deze zaal samen met zijn wachters. Sindsdien diende Dij-Borren ook als gevangenis voor stropers en andere misdadigers. Rond 1584 werd de vestingtoren in brand gestoken. Filips II liet de toren terug opbouwen; het huidige gebouw dateert grotendeels van die periode. Vanaf 1786 werd het als boswachterhuis gebruikt.

Na de restauratie door de Raad van Drij-Borren vzw van 1973 tot 1976, werden er tentoonstellingen georganiseerd over het Zoniënwoud en zijn bosranden tot 1999. Sindsdien is het gebouw niet meer toegankelijk.

 

 

 
           

        1329    De Slottoren                   1355  Slottoren en kapel             1410 + Grote zaal

                                                                                                               en gevangenis

 

 

                             

1659  + bakhuis (einde 15de eeuw?)           1659  + slotgracht                          1802  Boswachterhuis

 

 

     

 1802: met bijgebouwen maar

  zonder kapel en slotgracht           1963: achtergevel                                  1963-67: restauratiewerken                 

 

 

 

Website by woluweb light nospace mini

© 2018 Amis de la Forêt de Soignes - Zonienwoud Vrienden