Bomen kappen in het Zoniënwoud: een kans voor de natuur

 

Bomen kappen lokt soms weerstand uit bij het publiek. Het gebeurt wel eens dat mensen ons hun bezorgdheid of onbegrip melden wanneer zij vaststellen dat soms talrijke bomen (meestal beuken) op sommige plaatsen in het Zoniënwoud geveld worden. Daarom een woordje uitleg waarom kappen meestal wel zin heeft.

 

 

ZONIËN IN BEWEGING

 

Er zijn verschillende redenen om bomen te kappen. Sommige bomen moeten plaats ruimen om hun buren te laten groeien. Dat heet 'dunning'. Andere bomen kunnen, als ze verder aftakelen, een bedrijging zijn voor de wandelaars. In dat geval wordt de boom geveld uit veiligheidsoverwegingen. Tot slot verdwijnen bomen ook om plaats te maken voor de nieuwe generatie, om de bosbestanden te 'verjongen'. Die verjonging is niet alleen nodig om te toekomst van het woud te verzekeren, maar ook belangrijk voor de biodiversiteit in het bos. Oude bomen zijn mooi en waardevol en moeten beslist gekoesterd worden, maar sommige dieren en planten voelen zich meer thuis in een bos met jonge boompjes en veel struiken. Toch gaan nog veel mensen ervan uit dat het Zoniënwoud voor altijd de majestueuze beukenkathedraal van weleer zal blijven.

In een bos waar louter oude bomen met zware kronen staan, krijgen kruiden en struiken, een habitat en voedselbron voor veel vogels en insecten, niet genoeg licht om te groeien. Door enkele mastodonten te kappen ziet de ondergroei opnieuw het licht. In het Zoniënwoud bestaan ook bosreservaten waar de natuur haar gang kan gaan en bomen op leeftijd hun leven blijven leiden.

 

OUD EN NIEUW

 

In het bos in Jezus-Eik, een gehucht van Overijse, werden bomen gekapt (vooral naaldbomen) om plaats te maken voor heide. De overgang naar Brabantse heide is een goede zaak. Voor de natuur, omdat het Europees beschermde heidehabitats versterkt. En voor de bezoekers; onderzoek heeft aangetoond dat wandelaars een afwisselend, halfopen landschap verkiezen. Maar voor veel mensen staat natuur gelijk aan bos. Heide en grasland zijn echter waardevol want daar leven heel wat bijzondere soorten dieren en planten.

 

DUURZAAM BOSBEHEER

 

Het Zoniënwoud beschikt over certificaten van duurzaam bosbeheer. Vlaanderen en Brussel vroegen een FSC-certificaat aan, in Wallonië is dat een PEFC-certificaat. De certificeerder ziet erop toe dat het woud op een ecologisch en sociaal verantwoorde en evenwichtige manier beheerd wordt. Het kappen van bomen vormt daarin een belangrijke schakel. Meer info: www.fsc.be en www.pefc.be

Maar in het Zoniënwoud wordt niet alleen gekapt: er worden ook nieuwe bomen geplant! Jaarlijks tussen de 30.000 en de 60.000 

Inspiratiebron: Zicht op Zoniën Herfst /Winter 2012 en Lente/Zomer 2015

Mogen wij U ook verwijzen naar het artikel "Forêt rêvée, forêt réelle" in ons tijdschrift 2014-1 "Soignes-Zoniën" verschenen (in het Frans), artikel dat de noodzaak van het kappen van bomen toelicht.

Wenst U er nog meer over te weten? Klik dan op   Waarom bomen kappen in het Zoniënwoud?

 

 

© G. Granero    Droge Vijverdreef in Tervuren