Een uitzonderlijk woud

Vanuit de lucht gezien steekt het donkere groen van het Zoniënwoud mooi af tegen de doffe kleuren van de stad Brussel en de dichtbevolkte randgemeenten.

Ondanks zijn imago van een eentonige soortenarme beukenkathedraal omvat het een verbazingwekkend rijke fauna en flora, op minder dan 10 km van het centrum van Brussel.

Reeën leven er nog in totale vrijheid! Botanisten inventariseerden ongeveer 400 verschillende soorten hogere planten, waarvan enkele zeer zeldzame.

Deze groene long lijdt echter onder het veelvuldig en intensief bezoek: elk weekend wordt het bos één groot wandel-en recreatieoord waar tienduizenden bezoekers komen zoeken naar wat groen en rust. Hierdoor dreigt zijn natuurlijk evenwicht te worden verstoord. Gelukkig werken de beheerders van de drie Gewesten nu samen aan het behoud en de ontwikkeling van dit  uitzonderlijk bosecosysteem.

 

 © D. Letiexhe    Loverdreef

 

Enkele gegevens

Het Zoniënwoud strekt zich uit over 4.383 ha , gespreid over het grondgebied van de drie Gewesten;

56 % wordt beheerd door het Vlaams Gewest, 6% door het Waals Gewest en 38 % door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1.657ha).

Het Geografisch Arboretum

Begin vorige eeuw schonk koning Leopold II het "Capucijnenbos", 310 ha groot, aan de Staat. Het wordt beheerd door het Bestuur van de Koninklijke Schenking.

In dit bos werd in 1902 het Geografisch Arboretum van Tervuren aangeplant: een levend museum waarin de meest typerende bosassociaties (een vierhonderdtal boomsoorten , zowel inheemse als uitheemse) van de gematigde zone van het noordelijk halfrond zijn vertegenwoordigd.

Aansluitend bij het Zoniënwoud vindt U ook het Ter Kamerenbos (107 ha) in Brussel.