Activiteitenverslag 2014

Verslag van de activiteiten van onze vereniging in 2014, samengevat door onze secretaris-generaal Michel MAZIERS en voorgesteld aan de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2015 door onze voorzitter Jacques STENUIT.

 

1. Herinnering aan onze doeleinden

    ►   Voortzetting van de bescherming van het Zoniënwoud, zijn bosranden en zijn verbindingen met de natuurlijke omringende leefgebieden.

    ►   Aandacht voor het toekomstige beheer van het Zoniënwoud rekening houdend met de klimaatverandering en het Natura-2000 programma voor de biodiversiteit.

    ►   Steun aan het verzoek tot erkenning van het Zoniënwoud als UNESCO Werelderfgoed.

2. Bosbeheer

    ►  Steun aan de door de drie Gewesten voorgestelde beheerplannen die allen rekening houden met de aan de gang zijnde klimaatverandering. Zij beogen de herstelling van de natuurlijke habitats van de flora, de fauna en de verschillende soorten die er leven.

    ►  Steun aan het verzoek om de bosreservaten (Joseph Zwaenepoel en van Gripensdelle) te laten erkennen als UNESCO Werelderfgoed.

3. Bescherming van de bosranden en de goene gebieden in de buurt van het Zoniënwoud

   ►  Vorserijplateau in Bosvoorde: het aantal activiteitsuren op de rugbyvelden overschrijdt de grenzen die in eerdere overeenkomsten met Leefmilieu Brussel (BIM) werden bepaald. Hiertegen hebben wij met andere partners een verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend bij de Raad van State.

   ►  Het voormalige hippodroom van Bosvoorde: met andere verenigingen maken wij ons zorgen over de mogelijke hinder die de ontwikkelingsprojecten op het natuurlijke milieu zouden kunnen veroorzaken en aldus het project van Natuur en Bos (herstelling van gefaseerde bosranden) ter bevordering van de biodiversiteit in het gedrang brengen.

   ►  Aan de Kleine Hut: wij betwisten de aanvraag voor de bouw van een loods voor de bosbrigade aan de Sint-Hubertusdreef in de non-aedificandi zone grenzend aan de bosrand, in tegenstrijd met het programma van gefaseerde en beschermde bosranden van Natuur en Bos.

   ►  Wij hebben onze opmerkingen bekend gemaakt betreffende het Natuurplan van het Brusselse Hoofdstelijke Gewest.

   ►  Campus van het Plein (U.L.B.): wij ondersteunen het protest van de studenten en andere verenigingen tegen het bouwproject van Immobel op deze van biologisch belang beboste groene ruimte. Dit project druist in tegen het afstandscontract van de terreinen van het Plein aan de ULB.

   ►  Wij verwerpen het project ter uitbreiding van de noordelijke Brusselse ring ten nadele van de rand van het Laarbeekbos. Dit project zou, beetje bij beetje leiden tot een verbreding van de ring tot in het Zoniënwoud.

4. De verdediging van het groene en blauwe ecologische netwerk tussen de drie beboste gebieden

   ► Tussen de bossen van Meerdaal-Heverlee, Zoniën en Hallerbos; bestendige samenwerking met de Vlaamse en Waalse verenigingen die actief meewerken aan de herverbinding van de ecologische netwerken.

   ►  Bois Notre-Dame in La Hulpe (vroeger deel uimakend van het Zoniënwoud): wiij steunen de afwijzing van de verandering van de bestemming van dit natuurreservaat tot een wijngaard.

   ►  In Waterloo: wij zijn gekant tegen het bouwproject en steunen het verzoek tot erkenning van het bosgebied "Sainte-Gertrude" en "Bois des Bruyères".

   ►  Wij steunen de volgende projecten:

      - bouw van ecoducten om leefgebieden opnieuw met elkaar te verbinden dank zij het Europese LIFE+OZON project

      - Ecoduct Groenendaal, dat is de naam van het nieuwe ecoduct over de Brusselse ring tussen Groenendaal en Waterloo. De bouw van het ecoduct is gepland in 2016 en moet uiterlijk in 2017 voltooid zijn.

     - Ecoduct over de Terhulpsesteenweg ter uitbreiding van het reeds bestaande ecoduct over de spoorweglijn 161.

     - Amfibietunnels onder de Duisburgsesteenweg (Tervuren) en de Duboislaan (Groenendaal).

5. Onze activiteiten voor onze leden en het gote publiek

   ►  Tweewekelijkse wandelingen georganiseerd door Serge LAURENT en onze vrijwillige gidsen

   ►  Vorstelijk onthaal van onze leden door de Vrienden van Fontainebleau met Hemelvaart

   ►  Rondleidingen van het kasteel van Drij-Borren tijdens de Open Monumentendagen in Brussel en organisatie van een petitie voor de restauratie van het pand (méér dan 800 ondertekenaars tot heden toe)

   ►  Thematische uitstap in Tervuren onder leiding van Jacques STENUIT en Michel MAZIERS

   ►  Drie actiedagen tegen invasieve planten georganiseerd door Steve BRAEM

   ►  Voorstel van Claire PARISEL, Guy HOUVENAGHEL en Patrick VERHAEGHE om kortere wandelingen te organiseren voor diegenen die over minder tijd beschikken of minder lang willen lopen

   ►  Jaarlijks banket door Xavier LEJEUNE georganiseerd in het restaurant "La Soeur du Patron"

   ►  Informatie:

     - publicatie van ons goed gedocumenteerd kwartaaltijdschrift en verspreiding ervan dank zij de gezamenlijke inspanningen van Michel MAZIERS en Nicole DELVAUX

     - onze website heeft een grotere flexibiliteit dan ons tijdschrift en laat ons toe een breder en meer gevarieerd publiek te bereiken. Dit hebben wij aan Serge LAURENT en Daniel LETIEXHE te danken.

      - verdere verspreiding van onze andere publicaties in voorraad

      - deelname aan de film van Pascal PEREZ  Woud in de Stad en aan het ontwerp van een boek/tentoonstelling van luchtfoto's van de Brusselse groene ruimten (inclusief Zoniën)

6. Coördinatie van de activiteiten

   ►  De Raad van Bestuur is 9 maal bijeengekomen in 2014-2015

   ►  Vertegenwoordiging van onze vereniging bij de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud, het Nationaal Verbond voor Natuurbescherming, de Algemene Vergadering van Brussel-Natuur, de PCDN van La Hulpe en de redactieraad van het magazine  Zicht op Zoniën/Vues sur Soignes.

J. STENUIT

Voorzitter van de Vrienden van het Zoniënwoud vzw