Activiteitenverslag 2020

 

VERSLAG OVER DE BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN VAN DE VZW "VRIENDEN VAN HET ZONIËNWOUD" DOOR ONZE ONDERVOORZITTER

SERGE LAURENT TIJDENS DE ALGEMENE VERGADERING VAN 4 SEPTEMBER 2021.

 

In 2020 is onze Raad van Bestuur driemaal bijeengekomen en viermaal op afstand per videoconferentie, op 22 januari, 4 maart, 29 april, 24 juni, 11 september, 23 oktober en 4 december.

1. Maatregelen tegen bedreigingen en schade aan het bos en zijn bosranden.

Bijna het hele jaar 2020 geraakte in de war door de Covid-21 epidemie.

Eén zaak is niet veranderd: de druk op natuurgebieden door bebouwing en verkeer. Onze interventies ter bescherming van het ecologische netwerk betroffen bouwprojecten in groene gebieden aan de rand van het bos en in de buurt van Natura 2000-stations:

Het Hippodroom van Bosvoorde: voortzetting van het door onze advocaat Mr Sambon bij de Raad van State aangetekend beroep tot nietigverklaring tegen de nieuwe stedenbouwkundige vergunning die in oktober 2019 door Leefmilieu Brussel werd afgeleverd voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

♦ Nieuwe juridische interventie op het einde van het jaar naar aanleiding van de aanleg van een parking met 86 plaatsen aan de Middenhut, waardoor een weiland is vernield alsook een interessante bosrand voor zijn biodiversiteit. Bij de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel is een milieubevel ingediend. De hoorzitting is gepland voor 8 september 2021.

♦ Handhaving van het verzet tegen het verkavelingsproject "Grand Forestier" in Watermaal-Bosvoorde en Oudergem.

Vorstlaan 23 in Watermaal-Bosvoorde. Intrekking van het beroep tot nietigverklaring van de bouwvergunning bij de Raad van State naar aanleiding van de afbraak van het gebouw.

De strijd voor het klimaat: een prioriteit om de biodiversiteit en onze toekomst veilig te stellen. Droogte in 2020: er zijn zeven branden gemeld in het Zoniënwoud, voornamelijk als gevolg van barbecues.

 

2. Steun voor alle heraansluitingsprojecten in en rond het bos.

 ♦ Herhaaldelijk aandringen voor de bouw van het ecoduct over de Terhulpensesteenweg in Bosvoorde om de fauna toegang te geven tot een groter bosgebied en om de twee delen van het integrale bosreservaat van Grippensdelle, een UNESCO-natuurerfgoed, opnieuw met elkaar te verbinden.

3. Voorlichting en bewustmaking.

Het driemaandelijks tijdschrift “Soignes-Zoniën”. Goedkeuring van een redactionele lijn die zich beperkt tot kwesties in verband met natuur- en bosbehoud in het bijzonder, en met de activiteiten van de vereniging.
Tijdschrift 2020-1: met vertraging gepubliceerd wegens de lockdown en gezondheidsproblemen van Claire Parisel en vervolgens van Guy Houvenagel. Voor de volgende bulletins werden de artikelen verzameld door Serge Laurent, voor advies naar Steve Braem en Anne Teller gestuurd en vervolgens naar Philippe Maziers voor de lay-out, nagelezen door Daniel Letiexhe alvorens naar de drukker te worden gestuurd. Het tijdschrift werd toen verzonden door Nicole Delvaux, en Jeannine Hendrix nam het daarna over. Talrijke terugzendingen hebben Jeannine Hendrix en Raquel Sevilla ertoe aangezet een moeizame zoektocht naar geadresseerden te beginnen. Oproep aan de leden van de bestuursvergadering om eventuele adreswijzigingen en e-mailadressen door te geven.

De website is goed blijven evolueren dankzij Daniel Letiexhe en Julien Duplat. Onze site is in overeenstemming gebracht met de nieuwe regels betreffende vzw’s (AVG), waaronder cookies die moeilijk te vermijden zijn.

Mailbox   : gelicht door Karin Stevens en Marco Ranieri.

Voorstelling van onze vereniging aan de Brusselse gemeenteraadsleden: toezending van het jubileumsboek n.a.v. ons honderdjarig bestaan "Het Zoniënwoud. Een nieuwe visie op een patrimonium met toekomst" aan de Burgemeesters en Schepenen van het Milieu.

Michel Maziers Fonds. De hergroepering van het archief van Michel Maziers is gepland in de bibliotheek van het CIVA. Dit lijkt de beste oplossing, zowel van David Kuborn, mede-directeur van de Stichting Zoniënwoud, als van Stéphane Vanwynsberghe, ingenieur-directeur van de onderafdeling Bos en Natuur bij Leefmilieu Brussel, die beiden een documentatiecentrum voor het Zoniënwoud willen oprichten. Men wijst erop dat de bibliotheek van het CIVA binnenkort verhuist naar de KANAL - Centre Pompidou. Het CIVA is tegelijkertijd een museum, een archiefcentrum, een bibliotheek en een ontmoetings- en discussieplaats voor liefhebbers van architectuur, landschap, het stedelijk ecosysteem en de geschiedenis van Brussel. Het wordt verrijkt door het Fonds Paul Duvigneaud (botanicus 1913-1991) en het Fonds René Pechère (landschapsarchitect 1908-2002).


4. Activiteiten in en rond het bos.

Maziers Eik: De tegen 29 maart 2020 geplande plaatsing van de gedenkplaat kon niet doorgaan wegens de lockdown. Tevergeefs uitgesteld tot oktober 2020.

Tweewekelijkse wandelingen: verboden van 17 maart 2020 tot 8 juni 2020 (ongehoord sinds de wandelingen in 1913 werden georganiseerd door René Stevens, onze eerste secretaris-generaal) en opnieuw geannuleerd van november 2020 tot april 2021. Onze dank gaat uit naar de donderdagse gidsen, François De Meersman, Georges Delbeuck, Jacques Vercheval, Raquel Sevilla en Roger Buelens, en naar de zondagse gidsen, Angela Piacenza, Anne Teller, Colette Moulaert, Francis Stallaert, Jeannine Hendrix, Jean-Paul Verboomen en Serge Laurent, voor hun toewijding en uitstekende medewerking.

Lente Midweek in Oostduinkerke, uitgesteld tot oktober 2020, zeer gewaardeerd dankzij het organisatietalent van Georges Delbeuck, Danielle en Robert Rombaut.

De aan Jean-Baptiste Van Mons gewijde herdenkingsboomgaard bevindt zich in het Silexdomein in Bosvoorde. Hij genoot van een voorjaarssnoei die didactisch had moeten zijn. Een van de perebomen, Callebasse Bosc, was niet bestand tegen de droogte en kon in november niet worden vervangen omdat hij niet meer beschikbaar was in de kwekerij.

Een actie tegen invasieve planten in het bos, gecoördineerd door Steve Braem, werd uitgesteld van juni tot oktober en vervolgens omgezet in een rondleiding door het bos.

Dag van het Zoniënwoud op 18 oktober 2020 met als thema het mysterieuze bos. Deelname van onze vereniging aan Rood-Klooster en het Solvaydomein in Terhulpen met stands en excursies.

Erfgoeddagen 2020, gehouden in september; begeleide en becommentarieerde wandelingen in het Brussels Gewest door Emmanuel Van de Putte en in het Waals Gewest door Serge Laurent.

Een narcissenwandeling in de Eifel in samenwerking met een Vlaamse natuurvereniging moest wegens Covid worden afgelast.

Het banket van de vereniging dat was gepland na de plaatsing van de gedenkplaat op de Maziers-Eik en tijdens het bezoek van Les Amis de la Forêt de Fontainebleau, is voor onbepaalde tijd uitgesteld.

♦ Het bestuur van de Stichting Zoniënwoud is driemaandelijks per videoconferentie bijeengekomen. Claire Parisel kon onze vereniging niet vertegenwoordigen en kon niet worden vervangen door een lid van onze vereniging, aangezien de statuten van de Stichting dit niet toestaan.

♦ De Nederlandstalige versie van de gids "Fauna en flora van het Zoniënwoud" is voltooid. De Franse vertaling "Faune et flore de la Forêt de Soignes" is, met uitzondering van de laatste bladzijde, uitvoerig nagelezen door onze voorzitter Jacques Sténuit, Guy Houvenagel en Serge Laurent. De gids is nu te koop voor € 17,50 in het Frans, Nederlands of Engels.

5. Maatregelen tegen bedreigingen en schade aan het bos en de bosranden en andere activiteiten die in 2021 werden uitgevoerd of gepland.

♦ Follow-up van onze interventie betreffende de aanleg van een nieuwe parkeerplaats aan de Middenhut.

Op het Hippodroom van Bosvoorde blijven we ons verzetten tegen de ontwikkelingsprojecten. Er loopt een actie bij de Raad van State tegen de salamitactiek en tegen het door Leefmilieu Brussel voorgestelde speelplein. Onlangs is nog een zaak aanhangig gemaakt bij het Milieucollege in verband met de herinrichting van het golfterrein door Droh'me.

Het ecoduct over de Terhulpensesteenweg in Bosvoorde lijkt op schema te liggen. De begroting voor de studies is goedgekeurd en er zijn instructies verzonden om met deze studies te beginnen. De herverbinding van de twee delen van het integrale bosreservaat van Grippensdelle, dat op de lijst van het UNESCO-natuurerfgoed staat, wordt een essentiële drijfveer.

Maziers-eik: de tegen maart 2021 geplande plaatsing van de herinneringsplaat door Philippe Maziers moest wegens sanitaire maatregelen opnieuw worden uitgesteld.

 

Serge LAURENT
Vice-voorzitter van de vzw De Vrienden van het Zoniënwoud