Droh!me: leuke droom...of nachtmerrie?

Het ontwerp voor de herbestemming van de oude renbaan van Bosvoorde, het Droh!me-project, doet heel wat vragen oprijzen en lokt ook talrijke reacties uit. Het doel van dit project is één van de laatste vrije groene ruimten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om te vormen tot een gemengd recreatiepark: Melting Park.

Wij zijn bekommerd om de negatieve gevolgen dat het Drohme-project zal hebben op één van de laatste onbebouwde bosranden van het Zoniënwoud, namelijk die van de renbaan: belemmeringen voor de beweeglijkheid van de fauna, aantasting van het landschap ( geplande uitzichttoren boven de boomtoppen), geluidshinder, lichtoverlast, verkeersproblemen vooral voor de buurtbewoners. 

 Onder de titel " Droh!me...een leuke droom, of een nachtmerrie? " verscheen in ons tijdschrift "Soignes-Zoniën" 2015-4, een artikel dat zich vragen stelt over de impact van het Droh!me-project op het Zoniënwoud en zijn waardevolle omgeving: sterk verhoogde recreatiedruk, ernstige gevolgen op de mobiliteit, verstoring van de natuur.....

 >> Ontdek  hier  het  artikel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 Laatste ontwikkelingen: 28 april 2022

Hippo-dromh !me : nadelige wijziging van het GBP

Ukkel-Bosvoorde: wijziging van het GBP(Gewestelijk bestemmingsplan) in het kader van de herbestemming van het terrein van de voormalige renbaan, gelegen aan de rand van het Zoniënwoud tot een recreatieve en educatieve groene ruimte van regionale omvang.

In dit verband heeft de regering op 20 mei 2020 een besluit aangenomen tot gedeeltelijke wijziging van het GBP om de herinrichting en uitbreiding mogelijk te maken van de huidige parking (van 428 naar 535 plaatsen) gelegen aan de Terhulpensesteenweg, 51 te Ukkel. Met deze wijziging wordt beoogd een bosbouwzone te bestemmen tot een zone van algemeen belang of openbare dienstuitrusting, verenigbaar met een parkeerterrein.

Deze gedeeltelijke wijziging van het GBP betreft namelijk een gebied dat op minder dan 60 meter van de speciale beschermingszone (SBZ) ligt, algemeen bekend als het "Natura 2000-gebied". Artikel 16 van het GBP bepaalt dat "bossen en wouden in bosgebieden [...] omgeven zijn door een non aedificandi [niet-bouwbare] zone, met inbegrip van bodembedekking. Het strekt zich uit tot een diepte van 60 meter vanaf de grens van het bos of woud". De bestaande parkeerplaats en de herinrichting/uitbreiding ervan zijn derhalve in strijd met deze GBP-vereiste.

Deze wijziging van het GBP negeert de hardnekkige mobilisatie van de burgers rond de renbaan, maar omzeilt ook de uitspraak van de Raad van State dat een parkeerplaats niet thuishoort in een bosgebied. 

Openbaar onderzoek: gaat door van 28/03 tot 27/05/2022.

 Hippodroom openbaar onderzoek:  perspective.brussels

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nieuws van de renbaan

 

Nog maar enkele maanden geleden werd een wijziging van het GBP (een plan dat de functies en het gebruik van de grond op de schaal van het Brusselse gewest bepaalt) aan een

openbaar onderzoek onderworpen.

Het was de bedoeling het bosgebied naast de gebouwen van de renbaan om te vormen tot een parkeerterrein, in weerwil van de talrijke burgerinitiatieven.

die zijn bosstatus wilden laten respecteren.

 Dit is een van de vele acties die de Vrienden van het Zoniënwoud voeren om zijn randen te verdedigen en de kwaliteiten van dit gebied te behouden.

 

Dit is geen parkeerplaats, het is een bosgebied:

reportage van Thomas Jean (La minute sauvage), interview met onze beheerder

Karin Stevens <<<< https://youtu.be/TpyCwdgkKUI

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX