Doelstellingen

 

   De doelstellingen van onze vereniging zijn voornamelijk :

 

  • het behoud van de integriteit van het natuurlijk en landschappelijk karakter van het Zoniënwoud in de drie gewesten van het land

 

  • de bescherming van het ecosysteem, de fauna en de flora, de landschappen, de monumenten en de archeologische sites

 

  • het bewaren van de zoomgebieden in verbinding met de omgevende groene ruimtes in het kader van het groene en blauwe netwerk tussen het Meerdaalwoud, het Zoniënwoud en het Hallerbos

 

  • het promoten van het onderzoek evenals het bevorderen van het respect voor het woud bij een zo ruim mogelijk publiek

 

  •  In het algemeen nog heeft de vereniging tot doel het behoud en de ontwikkeling van beboste gebieden en van het ecologisch patrimonium van België.    

 

  ©   Jean Hanssens