Presentatie

Onder onze veelzijdige activiteiten

 

► Onze tussenkomsten ter bescherming van Zoniën telkens een immobiliënproject of andere bedreigingen de integriteit van het     woud in gevaar zouden kunnen brengen door bijvoorbeeld juridische stappen te ondernemen in overeenstemming met andere verenigingen, opdat de wetten en reglementen die het woud beschermen nageleefd zouden worden.

► Onze tweewekelijkse geleide wandelingen en uitstappen zijn de meest populaire en aangename activiteiten van onze vereniging. Deze wandeltochten, die het ganse jaar door elke donderdag en zondag worden georganiseerd, bieden de mogelijkheid het Zoniënwoud te ontdekken alsook andere bossen of uithoeken van Brabant evenals één of andere streek van Vlaanderen of Wallonië.

 

 

© D.Letiexhe   Dronkenmandreef

 

 

► Onze thematische wandelingen (die in ons tijdschrift en op onze site worden aangekondigd) worden het hele jaar door georganiseerd. Ze hebben als thematiek zowel de geschiedenis, als de biodiversiteit, de fauna en flora, de bosecologie… Deze wandelingen zijn gericht tot een zeer ruim publiek dat niettemin bewust is van de uitdagingen waaarmee we meer en meer zullen geconfronteerd worden.

► De voordrachten worden eveneens in ons driemaandelijks bulletin evenals op onze site aangekondigd. De thema’s die aan bod komen zijn voornamelijk gericht op de geschiedenis (zoals bijvoorbeeld de site van Groenendaal, Tervuren, het Rood-Klooster) of de ecologie (zoals bijvoorbeeld de pesticiden, de rivieren…). Het is een traditie om tijdens onze Algemene vergadering een spreker uit te nodigen die een thema behandelt uit de actualiteit dat ons allen aanbelangt.

► Onze aanwezigheid met een infostand op verscheidene manifestaties die betrekking hebben tot de natuur biedt ons de mogelijkheid de deelnemers en bezoekers te informeren omtrent onze activiteiten. Wij nemen deel aan
   •  
de Erfgoeddag : door bijvoorbeeld toegang te verlenen tot privédomeinen die uitzonderlijk voor het grote publiek worden opengesteld
   •  
het Milieufestival van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat jaarlijks plaatsvindt op de eerste zondag van juni in het Jubelpark
   •    onze Actiedagen tegen invasieve planten, in de lente en in de herfst 

► Ons jaarlijks banket is de gepaste gelegenheid waarop het bestuur, onze leden en sympathisanten elkaar kunnen ontmoeten in een hartelijke en ongedwongen sfeer.