Andere publicaties

  G I D S     F A U N A   E N     F L OR A    V A N   H E T     Z O N I Ë N W O U D 

 

Kaft gids Flora en fauna 

 Het Zoniënwoud is erkend als Unesco Werelderfgoed ‘Oude en ongerepte beukenbossen’. Een mooie titel voor een bos dat al in Latijnse oorkonden uit de 11de eeuw vermeld wordt. Het uitgestrekte bos was door de eeuwen heen het favoriete jachtterein van hertogen en vorsten. Ondanks een grondverkoop gevolgd door een grootschalige ontbossing tijdens de jaren 1830 is het bosgebied in de Brusselse rand nog steeds meer dan 5.000 ha groot.


De natuurgids Fauna en flora van het Zoniënwoud nodigt uit tot ontdekking in het mooiste stadsbos van Europa. Voor beginners de ideale start om planten en dieren uit hun omgeving te leren kennen, voor natuurkenners de sleutel tot het ontdekken van nieuwe plant- en diergroepen. De gidsen zijn geïllustreerd met prachtige diarama’s van de leefgebieden en honderden levensechte illustraties van de soorten door de bekende Catalaanse natuurillustrator Toni Llobet, aangevuld met deskundige tekst door veldecoloog Hans Baeté onder de wetenschappelijke leiding van Prof. Bart Muys van de KU Leuven en in samenwerking met de Vrienden van het Zoniënwoud.

Uitgegeven door Sterck & De Vreese (2021)


De natuurgids Fauna en flora van het Zoniënwoud is de eerste uitgave in een nieuwe reeks schitterende veldgidsen voor belangrijke natuurgebieden in de Benelux. Uniek voor deze veldgidsen is dat ze een natuurgebied exhaustief belichten: zowel planten, zwammen, vogels, insecten, zoogdieren enz. komen aan bod. Zo kan de wandelaar met een gids in de hand zijn ontdekkingstocht door het gebied starten.

 

U kan deze gids in de taal van uw keuze (Frans, Nederlands, Engels) verkrijgen op de volgende adressen of tijdens een van onze toekomstige acties in

het Zoniënwoud, die op onze website zullen worden vermeld.


Julien Duplat, 1160 Oudergem, Charles Michielslaan 154 - 0473 96 48 67

Serge Laurent, 1330 Rixensart, avenue de l'Aurore 26 - 0495 29 15 04

De verkoopprijs is 17,50 € + eventuele verzendkosten. Contant te betalen (exact bedrag) bij afhaling of door overschrijving op de rekening
van de Vereniging met een bewijs van betaling bij het inleveren. Rekening van de Vrienden van het Zoniënwoud BE04 2100 5186 3831

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 B R U S S E L ' A I R 

EEN GROENE HOOFDSTAD VANUIT DE LUCHT GEZIEN

MET MEER DAN 140 PAGINA'S UITZONDERLIJKE LUCHTFOTO'S GEWIJD AAN DE 19 BRUSSELSE GEMEENTEN EN AAN HET ZONIËNWOUD

Dit prachtig boek nodigt U uit om Brussel op een verrassende manier te (her)ontdekken.

Uitgegeven door EDITIONS BELGIQUE PATRIMOINE VZW, met de steun van de Vrienden van het Zoniënwoud: beelden van Simon SCHMITT, architect-luchtfotograaf (Global View), teksten van Anne RIEBUS, culturele gids en Michel MAZIERS, historicus; Grafic Design Rush Studio.

 Verkoopprijs: 30,00 € (+ 6,00 € verzendkosten in België) 

per e-mail:   

Tel:  O474 25 11 17

                                                              Info: www.brusselair.eu                                                                 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HET   ZONIËNWOUD   IN   KAART   GEBRACHT

     De wandkaart van Ignace Vander Stock uit 1661

De reusachtige kaart geschilderd in 1661 door de Brusselse kunstenaar Ignatius Vander Stock siert de inkomhal van het Algemeen Rijksarchief.

Zij werd tentoongesteld in het kader van Europalia Österreich (1987) in de hoofdzetel van de toenmalige maatschappij La Royale Belge en vormt nu het hart van dit boek dat ook een algemene inleiding biedt over de rol van de landmeters en cartografen, samen met de afbeelding van een zestal andere kaarten van het Zoniënwoud onder het Ancien Régime.

Uitgegeven in de reeks Geografische en iconografische bronnen voor de geschiedenis van het landschap in België door Marc CARNIER en Pierre-Alain TALLIER met medewerking van Bart BOON, René LAURENT, Luc JANSSENS en Michel MAZIERS.

Het Zoniënwoud in kaart gebracht, 152 p.,35 x 25 cm. Prijs: 25,00 € (+ 8,00 € verzendkosten voor België).

Dit boek is te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief  Ruisbroekstraat, 2 te 1000 Brussel:>>>  www.arch.be    email:      

  

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Verschenen in de reeks "Mensen en Landschappen" 44/45

 

itin44-45 NLweb

Routes van het Zoniënwoud en zijn omgeving (tweede editie)

 Uitgegeven door de "Société Royale Belge de Géographie" (SRBG)

Coëditie  De Vrienden van het Zoniënwoud

Uitgegeven met de steun van Leefmilieu Brussel (BIM)

Aanbevolen verkoopprijs: € 10,- (+ 3,50 € verzendingskosten in België)

Verkrijgbaar in de betere boekhandel, via de website van het SRBG  www.srbg.be

en de beheerders van de Vrienden van het Zoniënwoud

In vijf wandel- en fietstochten neemt deze wandelgids je op sleeptouw in het Zoniënwoud. Elke dagtocht draait rond één centraal thema. Op bevattelijke wijze toont de gids de interactie tussen mens en milieu en onthult de sporen van het verleden op het landschap van vandaag. Deze gids is ook de gelegenheid bij uitstek om kennis te maken met de specifieke problemen van een duurzaam beheer in een uitgestrekt bosgebied net buiten de stad.

Inhoudsopgave

                  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 Welke toekomst voor het Zoniënwoud?

Referaten van het colloquium in het Paleis der Academiën van Brussel op 29 november 2011

Het colloquium was een gezamenlijke organisatie van de Koninklijke Vlaamse Academie van België en l'Académie Royale de Belgique, in samenwerking met de administraties bevoegd voor het bosbeheer van de drie gewesten.

De doelstelling van het colloquium was om een stand van zaken op te maken van de kennis over het Zoniënwoud en zijn mogelijke evoluties te schetsen in het licht van de veranderende omgevingsfactoren. Daarbij werd in de eerste plaats gedacht aan de te verwachten klimatologische en maatschappelijke wijzigingen in de volgende decennia. 

Meer dan 200 deelnemers woonden het colloquium bij.

De koopprijs van dit speciaal nummer van ons tijdschrift bedraagt 10,00 € (+8,00 € verzendingskosten in België).

Inhoudsopgave

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van onze vereniging in 2009 hebben wij twee

werken gepubliceerd aan het Zoniënwoud gewijd.

►"Het Zoniënwoud. Een nieuwe visie op een patrimonium met toekomst" (Uitgeverij Groeninghe).

 

Dit boek is kunnen tot stand komen dankzij de nauwe samenwerking tussen verschillende wetenschappers actief op het gebied van geschiedenis, aardrijkskunde, flora en fauna, hydrologie, bosmilieu-bescherming, climatologie, toponymie en bundelt bijna alle aspecten van dit uniek erfgoed vanaf zijn ontstaan tot nu in 230 bladzijden en meer dan 200 foto's (english summaries).

 Verkoopprijs: 20,00 € (+ 8,00 € verzendingskosten in België)

Inhoudsopgave

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 ►"De Schilders van het Zoniënwoud  1850 - 1950  "  door Emmanuel Van de Putte bij

Uitgeverij Lannoo.

 

Dit boek nodigt ons uit tot een ware herontdekkingstocht doorheen het Zoniënwoud, verheerlijkt door het oog van befaamde schilders zoals Hippolyte Boulenger, Jean Degreef, Rik Wouters, Rodolphe en Juliette Wytsman, enz.

Verkoopprijs: 15,00 € (+ 7,75 € verzendingskosten in België)

Inhoudsopgave

               

                 Deze boeken zijn verkrijgbaar bij één van onze beheerders:

 
  0495  29 15 04   S. LAURENT  Avenue de l'Aurore, 26   1330 Rixensart
   0473  96 48 67   J. DUPLAT    Charles Michielslaan, 154  1160  Oudergem
        

          

  

  • Extrait_de_la_carte_topographiqueExtrait_de_la_carte_topographique
  • Itinéraires_de_la_forêt_de_Soignes_SRBGItinéraires_de_la_forêt_de_Soignes_SRBG
  • La_forêt_de_Soignes_Edition_MARDAGALa_forêt_de_Soignes_Edition_MARDAGA
  • Les_peintres_de_la_forêt_de_Soignes_Edit._RacineLes_peintres_de_la_forêt_de_Soignes_Edit._Racine