Openbaar onderzoek van 28 augustus tot 26 september 2017

  

Van 28 augustus tot 26 september 2017 organiseert de gemeente Ukkel 

een openbaar onderzoek in verband met de 

Effectenstudie van het Drohme Project op de site van de oude renbaan van Ukkel/Bosvoorde  

Het eindrapport van deze milieueffectenstudie kan ter plaatse geraadpleegd worden op het Gemeentebestuur,

Dienst Stedenbouw - Auguste Dansestraat, 25 te 1180 Ukkel

op elke werkdag van 9 tot 11u30 en ook op dinsdagavond  van 17 tot 20 uur.

U kan ook de website van de gemeente raadplegen:

www.ukkel.be/renbaan

De Overlegcommissie zal doorgaan op vrijdag 13 oktober 2017 om 9u00 

in het Cultureel Centrum van Ukkel,  Rodestraat, 47    1180 Ukkel-Brussel

U kunt ons helpen het bos, zijn bosranden en zijn ecosysteem te beschermen door uw opmerkingen en aanmerkingen tussen 28 augustus en 26 september 2017 door te maken aan het College van Burgemeester en Schepenen van Ukkel, Gemeentehuis, Vander Elstplaats, 29 te 118O Ukkel-Brussel. Vraag ook om deel te nemen aan de vergadering van de Overlegcommissie.

Wij nodigen U ook uit om uw e-mailadres over te maken ann onze secretaris M. Maziers    om ons toe te laten U

 te informeren over het verdere verloop van dit project.

Wij verwijzen U ook naar de Facebookpagina STOP.Brussels.

Hartelijk dank voor uw actieve deelname aan de verdediging van het Zoniënwoud.

Website by woluweb light nospace mini

© 2019 Amis de la Forêt de Soignes - Zonienwoud Vrienden