Gebruikerslogin

amis de la forêt de Soignes - vrienden van het Zoniënwoud

Vastgoedrazernij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

 

Vastgoedprojecten zijn in opkomst in alle onbebouwde bosranden.

 

Dit is voornamelijk het geval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

 

In verschillende mate overtreden deze bouwprojecten de bestaande wetgeving die verondersteld is ons milieu te beschermen, en meer bepaald het Zoniënwoud (becherming van het woud in 1959, opgenomen in het Natura 2000 netwerk in 2016, erkend als UNESCO-werelderfgoed in juli 2017).

Sommige van deze projecten waren in 2016 het voorwerp van een openbaar onderzoek.

 

Het artikel >>>"Frénésie immobilière en Région de Bruxelles-Capitale" (Vastgoedrazernij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) werd gepubliceerd in ons tijdschrift "Soignes-Zoniën" 2016-4.

Zijn auteur Michel Maziers, secretaris-generaal van onze vereniging, beschrijft in het kort deze verschillende omstreden projecten.

Deze worden ook uitvoeriger besproken in het activiteitenverslag 2016 van onze vereniging ( op onze website in het frans en ook weldra beschikbaar in het nederlands).