Gebruikerslogin

amis de la forêt de Soignes - vrienden van het Zoniënwoud

Agenda

 

ZONDAG 10 SEPTEMBER 2017     GROENENDAAL

 

 

 

Van 11 tot 17 uur

Albert I, zijn Koninklijke Loge 

Uitzonderlijke openstelling van de Koninklijke loge gelegen op de voormalige hippodroom van Groenendaal.

T E N T O O N S T E L L I N G 

- Presentatie van 'Hoeilaart Weleer', een website met een unieke verzameling oude postkaarten van Hoeilaart en Groenendaal in het bijzonder, door maker/auteur Erik Plastria.

- Kleine tentoonstelling over de vleermuizen.

O R G A N I S A T I E:   

  B&B Hippo-Droom   0477 52 46 58

A D R E S:  Duboislaan 3, 1560 Hoeilaart

P R A K T I S C H:

Enkel te voet bereikbaar vanuit het Bosmuseum; traject is bewegwijzerd.

 

Om 10 uur en om 14u30:

► Wandeling naar het bosreservaat 'Jozef Zwaenepoel', onderdeel van het UNESCO-werelerfgoed, waar het bos natuurlijk mag evolueren zonder tussenkomst van de mens.

O R G A N I S A T I E:   Agentschap Natuur en Bos ANB

P R A K T I S C H:  vertrek aan het bosmuseum Jan Van Ruusbroec-Groenendaal, Duboislaan 2, 1560 Hoeilaart.

Duur: +/- 2 uur. Deelname gratis, zonder inschrijving.

 

Van 11 uur tot 13 uur:

Zoniënwoud: UNESCO-werelderfgoed

Lezing door Patrick Huvenne, regiobeheerder bij het Agentschap Natuur en Bos.

O R G A N I S A T I E:  ANB en Natuurpunt -CVN

P R A K T I S C H: 

in de polyvalente zaal van het bosmuseum. Inschrijven via de website  www.natuurpunt.be/agenda of telefonisch  0493 11 96 65

 

A L L E    A C T I V I T E I T E N   V I N D T    U   O P     www.openmonumentendag.be

 


 

 

Natuur in de stad

 

OPEN MONUMENTENDAGEN IN BRUSSEL

 

De Open Monumentendagen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen plaatsvinden op 16 en 17 september 2017 met als thema “Natuur in de stad”.

Op het programma  uiteraard staan parken, tuinen en squares, maar ook de relatie tussen architectuur en natuur (kastelen, tuinwijken, wintertuinen en interieurs, bedrijven in een groene omgeving, cottages en landhuizen, boerderijen en ander ruraal erfgoed…). En natuurlijk ook de constructies in tuinen en parken (kiosken, serres, bruggen en grotten, pergola’s, beelden en fonteinen) Daarnaast is er ook aandacht voor de aanwezigheid van de natuur in de gebouwen, van inspiratie voor decoratie tot het gebruik van natuurlijke materialen.

Behalve de te bezoeken plaatsen zullen op heel het grondgebied van het gewest talrijke activiteiten worden aangeboden. Wandelingen te voet, per fiets, ontdekking van fauna en flora, bustochten, tentoonstellingen … zullen u door de Brusselse gemeentes meenemen.

Organisatie: Directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

www.openmonumentendagen.brussels

Programma 2017 downloaden

 

IN HET KADER VAN DEZE " HERITAGEDAYS" ORGANISEERT ONZE VERENIGING TWEE WANDELINGEN

 

►► OP ZATERDAG 16 SEPTEMBER 2017 OM 11 UUR EN 14 UUR

 

VERDRONKEN KINDEREN EN TOURNAY-SOLVAYPARK Terhulpse Steenweg/Vorsterielaan Watermaal-Bosvoorde

Tram  94 (Station Bosvoorde en/of Delleur)   Bus 17 (Vijvers van Bosvoorde)

Het Tournay-Solvaypark strekt zich aan de rand van het Zoniënwoud uit over een oppervlakte van bijna 7 hectare en vormt een groene ruimte van zeldzame kwaliteit. Het domein was vroeger eigendom van Alfred Solvay, die er in 1878 een kasteeltje in neo-Vlaamse renaissancestijl liet bouwen. Het omliggende park werd echter pas in 1911 aangelegd door (tuin)architect Jules Buyssens. Hij eerbiedigde het natuurlijke karakter van de site en benutte de sterke reliëfverschillen om een opmerkelijk park in Engelse landschapsstijl te ontwerpen dat onverwachte perspectiefzichten combineert met intieme hoekjes.

 Gezinsparcours op ontdekking van het natuurreservaat van de Verdronken Kinderen, de neolithische overblijfselen en het Tournay-Solvaypark, zaterdag om 11u en 14u (duur: 1u30). Afspraak voor het station van Bosvoorde, Terhulpse Steenweg 195. Enkel in het Frans. Maximaal 15 personen per vertrek.

Organisatie: De Vrienden van het Zoniënwoud. 

 

 

►► OP ZONDAG 17 SEPTEMBER 2017 (autoloze zondag) OM 11 UUR

 

LAARBEEKBOS Laarbeeklaan – Jette

Bussen 13-14 (UZ Brussel)

Een door de monniken van de abdij van Dielegem ontgonnen steengroeve ligt aan de oorsprong van het Laarbeekbos. Deze plek heette destijds vreemd genoeg het laer of ‘braakliggend terrein’. Toen de exploitatie aan het einde van de 18de eeuw werd stopgezet, beboste men de uitgegraven terreinen die ook rijk waren aan bronnen om er nog enige inkomsten uit te halen. Er werden populieren, beuken en zelfs essen en elzen aangeplant. Het bos, dat vandaag ongeveer 30 ha groot is, maakt deel uit van het gewestelijk Koning Boudewijnpark. Langs de wandelpaden ontdekt men onverwachte en schilderachtige niveauverschillen die dit 200 jaar oude bos zijn charme verlenen.

Familiaal ontdekkingsparcours in het Laarbeekbos (flora, fauna, geschiedenis), zondag om 11u (duur: 2u). Afspraak voor het Chalet van Laarbeek, Laarbeeklaan 145. Enkel in het Frans. Reserveren wenselijk per e-mail (steve.c. braem@gmail.com). Maximaal 15 deelnemers.

Oganisatie: De Vrienden van het Zoniënwoud

 


 

ZOALS ELK JAAR NODIGT ONZE VERENIGING U UIT OP HAAR JAARLIJKS BANKET DAT ZAL PLAATSHEBBEN OP

ZATERDAG 14 OKTOBER 2017 OM 12U15

 

Kleine toelichting: de prijs van het "caprice gourmand" menu bevat een halve fles wijn.

 

! W A R M   A A N B E V O L E N !

 


 

 

DAG VAN HET ZONIËNWOUD 2017

 

 

 

Op zondag 15 oktober 2017 wordt de Dag van het Zoniënwoud georganiseerd in het Rood-Klooster en aan de vijf andere toegangspoorten tot het bos (Ukkel-Bosvoorde, Groenendaal, Jezus-Eik, Tervuren en Terhulpen) en in het bos. Deze dag is een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in samenwerking met Vlaanderen en Wallonië.

2017 is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het Jaar van de Natuur in de Stad. Leefmilieu Brussel  nodigt je uit om de natuur in de stad te (her)ontdekken. De Dag van het Zoniënwoud maakt daar natuurlijk deel van uit.

De Week van het Bos wordt al 35 jaar in Vlaanderen georganiseerd (van 8 tot 15 oktober). De activiteiten van 15 oktober zijn opgenomen in het programma van de Dag van het Zoniënwoud.

De activiteiten van de Dag van het Zoniënwoud worden ook afgestemd op het "Week-end du Bois et des Forêts d'Ardenne". De editie van 2017 loopt van 13 tot 15 oktober.

 

De hele dag zullen animaties, bezoeken en diverse activiteiten worden aangeboden, met voor elk wat wils: natuur, erfgoed, kunst, sport, ambachten... Alles staat in het teken van de gekende en minder gekende facetten van het bos en zijn actoren.

 

Z O N D A G   1 5  - 10 - 2 0 1 7

 

M A A K   K E N N I S    M E T    D E    M E N S E N    A C H T E R    H E T    B O S    V A N

 

10  T O T   1 6   U U R  

 

B E K I J K    H I E R    H E T    P R O G R A M M A 

 

 

Onze vereniging zal aanwezig zijn op de binnenplaats van het Rood-Klooster en organiseert er een... 

Vertrekpunt: Binnenplaats van het Rood-Klooster
Uur / duur: 14.30 u. / Een uurtje
Beschrijving: De vereniging ‘Vrienden van het Zoniënwoud’ waakt al  meer dan honderd jaar over het behoud van de natuur en de landschapswaarde van het Zoniënwoud. Niemand beter dan zij kent het patrimonium en zijn uitdagingen! Spreek af met vrienden en laat je op sleeptouw nemen door deskundigen. Gids: J. Sténuit.
Aantal deelnemers, max.: 20
Talen: FR
Geschikt voor: Volwassenen en kinderen, onder begeleiding
Info: www.amisdesoignes-zonienwoudvrienden.be

Aan onze infostand kan je  terecht met al je vragen en om jouw bosindrukken met ons te delen: 

Plaats van afspraak: Centrale binnenplaats van het Rood Klooster
Uren: Van 10 tot 16 uur
Beschrijving: Steunend op een eeuw lang kennis, verdediging en actie, beschikt de asbl Les Amis de la Forêt de Soignes/vzw De Vrienden van het Zoniënwoud over een massa informatie maar ook anekdotes om met u te delen. Het publiek zal zijn indrukken kunnen delen met gepassioneerde begeleiders.

Aantal deelnemers, max.: +
Talen: NL / FR
Geschikt voor: Iedereen
 
ZONDAG 15 OKTOBER 2017: EEN UNICUM OM HET ZONIËNWOUD
ANDERS TE ONTDEKKEN EN TE BELEVEN!

 

 


 

                                      

                                                           

 

Het Zoniënwoud bij de finalisten voor de “Natura 2000 Award”

 

 

    

 

Op maandag 23 mei werden de Natura 2000-prijzen uitgereikt in het Berlaymontgebouw te Brussel.

Ook in 2016 werd het Zoniënwoud geselecteerd als finalist uit 83 inzendingen.

In de categorie “netwerken en grensoverschrijdende samenwerking”, sprong het woud eruit vanwege de goede samenwerking tussen de 3 gewesten bij de uitvoering van het richtplan.

Die samenwerking leidde vanaf 2009 tot zichtbare resultaten: opmaak van een gezamenlijke wandelfolder, aanmaak van een officiële website van het Zoniënwoud, oprichting van een overlegplatform met verscheidene actoren. In 2013 startte het “LIFE+ OZON”-project dat de ecologische versnippering van het Zoniënwoud aanpakt, via de bouw of de inrichting van faunapassages (ecoduct, ecotunnels, ecobuizen, enz.).

 

Links: