Gebruikerslogin

amis de la forêt de Soignes - vrienden van het Zoniënwoud

Activiteiten

Onder onze veelzijdige activiteiten

#  

Onze tussenkomsten ter bescherming van Zoniën telkens een immobiliënproject of andere bedreigingen de integriteit van het woud in gevaar zouden kunnen brengen door bijvoorbeeld juridische stappen te ondernemen in overeenstemming met andere verenigingen, opdat de wetten en reglementen die het woud beschermen nageleefd zouden worden.

 

#  

Onze tweewekelijkse geleide wandelingen en uitstappen zijn de meest populaire en aangename activiteiten van onze vereniging. Deze wandeltochten, die het ganse jaar door elke donderdag en zondag worden georganiseerd, bieden de mogelijkheid het Zoniënwoud te ontdekken alsook andere bossen of uithoeken van Brabant evenals van één of andere streek van Vlaanderen of Wallonië.

 

#  

Onze thematische wandelingen (die in ons tijdschrift en op onze site worden aangekondigd) worden het hele jaar door georganiseerd. Ze hebben als thematiek zowel de geschiedenis, als de biodiversiteit, de fauna en flora, de bosecologie… Deze wandelingen zijn gericht tot een zeer ruim publiek dat niettemin bewust is van de uitdagingen waaarmee we meer en meer zulen geconfronteerd worden.

 

#  

De voordrachten worden eveneens in ons driemaandelijks bulletin evenals op onze site aangekondigd. De thema’s die aan bod komen zijn voornamelijk gericht op de geschiedenis (zoals bijvoorbeeld de site van Groenendaal, Tervuren, het Rood-Klooster) of de ecologie (zoals bijvoorbeeld de pesticiden, de rivieren…). Het is een traditie om tijdens onze Algemene vergadering een spreker uit te nodigen die een thema behandelt uit de actualiteit dat ons allen aanbelangt.

 

#   Onze aanwezigheid met een infostand op verscheidene manifestaties die betrekking hebben tot de natuur biedt ons de mogelijkheid de deelnemers en bezoekers te informeren omtrent onze activiteiten. Wij nemen deel aan
   •  
de Erfgoeddag : door bijvoorbeeld toegang te verlenen tot privédomeinen die uitzonderlijk voor het grote publiek worden opengesteld
   •  
het Milieufeest van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat jaarlijks plaatsvindt in juni in het Jubelpark
   •     het Festival van de Natuurfilm te Namen 
 
   •     het feest van de Bomen
 
 
#  

Ons jaarlijks banket is de gepaste gelegenheid waarop het bestuur, onze leden en sympathisanten elkaar kunnen ontmoeten in een hartelijke en ongedwongen sfeer.

 Dit jaar gaat het door op zaterdag 26 november om 12u15 in het restaurant "Les Trappistes", Gentsesteenweg 408 in Molenbeek 1080 Brussel (Tram 82).

De prijs bedraagt 34,50 €, bedrag dat U kunt storten tot 8 november op rekening nr BE04 2100 5186 3831 van de Vrienden van het Zoniënwoud vzw.

Info: Mr X. LEJEUNE  Tel.   02 469 13 57 tussen 17 en 18u30.

 

Colloquium

 

 

Welke toekomst voor het Zoniënwoud?

 

29   november   2011

van   9u30   tot   17 uur

Paleis   der   Academieën

Hertogstraat 1     1000   Brussel

 

Wetenschappelijk colloquium  georganiseerd door de Koninklijke Academiën van 

België in samenwerking met de gewestelijke administraties bevoegd voor het bosbeheer.

Dit colloquium heeft tot doel de actuele kennis over het Zoniënwoud voor te stellen en

zijn evoluties in te schatten in het licht van de verwachte wijzigingen aan milieu en

maatschappij in de volgende decennia. 

 

 

 Indien U geïnteresseerd bent klik dan op  sites/default/files/Colloque_SA_A5_def_nl.pdf voor het volledige programma.

Uiterste datum van inschrijven is 15 november 2011, definitief na betaling van 10 € (5 € voor studenten).

De referaten van het colloquium zullen worden gepubliceerd door de Vrienden van het Zoniënwoud vzw.

 

Galerij

 

 

####